CCV Pardubice


Aktivizující metody pro podporu matematické gramotnosti na ZŠ

 Kód akce: 0603141 
 Název akce: Aktivizující metody pro podporu matematické gramotnosti na ZŠ 
 Termín konání: 10. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Vzdělávací program je zacílen na rozvoj matematické gramotnosti u žáků na základní škole. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky, ale i dalších předmětů. Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vedou žáky k lepšímu pochopení učiva, a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky. Program je zaměřen na různé metody a formy práce ve vyučování matematice vedoucí k pochopení smyslu znalosti matematiky pro reálný život ve společnosti. Účastníci se formou pracovní dílny seznámí s činnostmi, které motivují a aktivizují žáky. Rovněž učitelům přibližuje hry všeho druhu: hry motivační, upevňovací, procvičovací, hry, které rozvíjejí manuální zručnost, zlepšují geometrickou představivost, zdokonalují paměť a paměťové počítání, také hry, které si předávají generace učitelů a k nimž stačí kousek papíru, kostky či jednoduché kartičky. Didaktická hra bude prezentována jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), spolupracují spolu. Představené hry ve vyučování mohou sloužit jako nástroj k aktivaci žáků, k prohloubení zájmu o daný předmět, ke zvýšení pozornosti, k rozvoji logického myšlení, ke kultivaci vztahů ve skupině. Programy, aplikace a webové stránky, které jsou součástí semináře, jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí). Obsah semináře: • Principy přípravy úloh a žákovských projektů. Didaktická hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), didaktická hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky. (1 hodina) • Hry na procvičování (např. skládačky, domino, bingo, matematické omalovánky, matematický diktát). (2 hodiny) • Aktivity k oživení učiva geometrie (osová souměrnost – práce v mřížce – se zrcátky, vlastním objevem k Pythagorově větě, vyprávění příběhů, hádej kdo jsem v matematice, hrajeme si s kruhy, finanční gramotnost s Harry Potterem aj.) (2 hodiny) • Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti. Příklady her a prostředí na internetu pro podporu matematické gramotnosti. Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen matematické gramotnosti. (2 hodiny) • Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva. (1 hodina) 
 Doporučeno pro: učitele ZŠ 
 Lektor: PhDr. Veronika Havelková Ph.D., Vyučující předmětu Matematický software na PedF UK
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací program je zacílen na rozvoj matematické gramotnosti u žáků na základní škole. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky, ale i dalších předmětů. Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vedou žáky k lepšímu pochopení učiva, a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky. Program je zaměřen na různé metody a formy práce ve vyučování matematice vedoucí k pochopení smyslu znalosti matematiky pro reálný život ve společnosti. Účastníci se formou pracovní dílny seznámí s činnostmi, které motivují a aktivizují žáky. Rovněž učitelům přibližuje hry všeho druhu: hry motivační, upevňovací, procvičovací, hry, které rozvíjejí manuální zručnost, zlepšují geometrickou představivost, zdokonalují paměť a paměťové počítání, také hry, které si předávají generace učitelů a k nimž stačí kousek papíru, kostky či jednoduché kartičky. Didaktická hra bude prezentována jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), spolupracují spolu. Představené hry ve vyučování mohou sloužit jako nástroj k aktivaci žáků, k prohloubení zájmu o daný předmět, ke zvýšení pozornosti, k rozvoji logického myšlení, ke kultivaci vztahů ve skupině. Programy, aplikace a webové stránky, které jsou součástí semináře, jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí). Obsah semináře: • Principy přípravy úloh a žákovských projektů. Didaktická hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), didaktická hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky. (1 hodina) • Hry na procvičování (např. skládačky, domino, bingo, matematické omalovánky, matematický diktát). (2 hodiny) • Aktivity k oživení učiva geometrie (osová souměrnost – práce v mřížce – se zrcátky, vlastním objevem k Pythagorově větě, vyprávění příběhů, hádej kdo jsem v matematice, hrajeme si s kruhy, finanční gramotnost s Harry Potterem aj.) (2 hodiny) • Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti. Příklady her a prostředí na internetu pro podporu matematické gramotnosti. Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen matematické gramotnosti. (2 hodiny) • Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva. (1 hodina) Učitelé si rozšíří zásobník námětů pro rozvoj matematické gramotnosti nejen v hodinách matematiky, ale i dalších vyučovacích předmětů. Získají řadu námětů motivačních a naučných her i dalších výukových aktivit. Dostanou již hotové pracovní listy, které budou moci využít ve výuce. Budou mít příležitost sdílet praktické zkušenosti ze své vlastní praxe. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka