CCV Pardubice


Moderní a logické deskové hry

 Kód akce: 0602441 
 Název akce: Moderní a logické deskové hry  
 Termín konání:  9. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Vzdělávací program je součástí cyklu Hravě ve škole (Karetní a postřehové deskové hry, Moderní a logické deskové hry, Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti, Hravě k finanční gramotnosti). Jednotlivé semináře jsou na sobě nezávislé a lze absolvovat samostatně.Ve vzdělávacím programu budou představeny postupy a metody práce vhodné při vedení klubu zábavné logiky a her, možnosti využití her v běžné výuce a způsob, jak lze s jejich pomocí rozvíjet finanční gramotnost žáků zábavnou formou. V semináři si ukážeme i to, jak při hrách pracovat s individuálním přístupem k žákům a tak využít plně jejich potenciál. V rámci semináře budou představeny postupy a metody vhodné zejména při vedení klubu zábavné logiky, možnosti nasazení her do běžné výuky a to, jak lze s jejich pomocí rozvíjet logické myšlení žáků zábavnou formou. V první části programu budou představeny základní principy práce v klubu, doporučení na nákup pomůcek s ohledem na věk žáků, doporučení na složení herních skupin, herních strategií a vhodnost zasahování vedoucího do herních aktivit žáků, rozbor herních strategií po ukončení hry a nástin možných alternativních strategií pro příští hraní. Ve druhé části programu seznámí lektor účastníky s konkrétními moderními a logickými deskovými hrami. Na závěr lektor doporučí přítomným literaturu a další informační zdroje na toto téma. Obsah semináře: • Principy práce v klubu, nákup vhodných pomůcek, herní strategie, zásah do herních aktivit žáků, hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky. (1 hodina) • Moderní a logické deskové hry – vysvětlení pravidel, seznámení se s taktikami u jednotlivých her a jejich testování (Osadníci z Katanu, Kingdomino, Carcassonne, Velbloudí dostihy, Šplouch, Pexeso pro uši, Paměť 3D, Icecool – Ledová škola, Quarto, Quoridor, Quixo, Pylos). (6 hodin) • Alternativní pravidla k zavedeným hrám a jejich pozitiva. (1 hodina)  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatele školských zařízení, pedagogy volného času 
 Lektor: PhDr. Veronika Havelková Ph.D., Vyučující předmětu Matematický software na PedF UK
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací program je součástí cyklu Hravě ve škole (Karetní a postřehové deskové hry, Moderní a logické deskové hry, Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti, Hravě k finanční gramotnosti). Jednotlivé semináře jsou na sobě nezávislé a lze absolvovat samostatně.Ve vzdělávacím programu budou představeny postupy a metody práce vhodné při vedení klubu zábavné logiky a her, možnosti využití her v běžné výuce a způsob, jak lze s jejich pomocí rozvíjet finanční gramotnost žáků zábavnou formou. V semináři si ukážeme i to, jak při hrách pracovat s individuálním přístupem k žákům a tak využít plně jejich potenciál. V rámci semináře budou představeny postupy a metody vhodné zejména při vedení klubu zábavné logiky, možnosti nasazení her do běžné výuky a to, jak lze s jejich pomocí rozvíjet logické myšlení žáků zábavnou formou. V první části programu budou představeny základní principy práce v klubu, doporučení na nákup pomůcek s ohledem na věk žáků, doporučení na složení herních skupin, herních strategií a vhodnost zasahování vedoucího do herních aktivit žáků, rozbor herních strategií po ukončení hry a nástin možných alternativních strategií pro příští hraní. Ve druhé části programu seznámí lektor účastníky s konkrétními moderními a logickými deskovými hrami. Na závěr lektor doporučí přítomným literaturu a další informační zdroje na toto téma. Obsah semináře: • Principy práce v klubu, nákup vhodných pomůcek, herní strategie, zásah do herních aktivit žáků, hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky. (1 hodina) • Moderní a logické deskové hry – vysvětlení pravidel, seznámení se s taktikami u jednotlivých her a jejich testování (Osadníci z Katanu, Kingdomino, Carcassonne, Velbloudí dostihy, Šplouch, Pexeso pro uši, Paměť 3D, Icecool – Ledová škola, Quarto, Quoridor, Quixo, Pylos). (6 hodin) • Alternativní pravidla k zavedeným hrám a jejich pozitiva. (1 hodina) Účastníci se seznámí s možným postupem, jak mohou ve své škole zrealizovat klub zábavné logiky a her, jakým způsobem jej vést a jakými aktivitami ho naplnit, i to, jak zařazovat deskové hry do běžné výuky na ZŠ. Poznají systém strategií a metod k rozvíjení různých kompetencí žáků (koncentrace, představivost, komunikace, strategické myšlení, plánování, jazykové schopnosti; využití v praxi). Naučí se rozpoznávat a používat vhodné nástroje k rozvíjení a vytváření živého společenství nad hrou. Budou mít příležitost sdílet praktické zkušenosti ze své vlastní praxe. 
 Poznámka: Vzdělávací akci je možné zařadit do Šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka