CCV Pardubice


GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na ZŠ - webinář

 Kód akce: 0601441 
 Název akce: GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na ZŠ - webinář 
 Termín konání: 19. 2023 od 08:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: on-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Vzdělávací program je zaměřen na využití programu GeoGebra pro rozvoj matematické gramotnosti. Program GeoGebra je volně stažitelný program používaný úspěšně ve výuce matematiky (a dalších, zejména, přírodovědných předmětech) po celém světě. Seminář se bude věnovat základnímu seznámení s programem, tak, aby každý účastník zvládl později vytvářet své vlastní materiály pro výuku. Účastník bude seznámen nejen s tím, jak takový materiál vytvořit, ale jakými principy se při tvorbě řídit a jak použít program co nejlépe za účelem rozvoje matematické gramotnosti. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky ale i dalších předmětů. Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vede žáky k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně může být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky. Webinář probíhá v 90minutových blocích, mezi nimiž jsou vždy nejméně půl hodiny psychohygienických pauz. 1. blok Teoretický obsah kurzu: • Seznámení s problematikou nasazení programu GeoGebra do hodin matematiky na základní škole (principy použití, pozitiva, negativa a rizika nasazení programu) • Instalace programu GeoGebra – odlišení jednotlivých instalačních balíčků • Seznámení s webovou podporou programu a úložištěm již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) Praktická část kurzu: 2. blok • Pracovní prostředí programu GeoGebra (panel nástrojů, algebraické okno, tabulka, nákresny, vstupní panel), možnosti zjednodušení panelu pro výuku na ZŠ • Změny vlastnosti objektů včetně pokročilého nastavení • GeoGebra jako nástroj pro tvorbu interaktivních appletů i jako pomocník při tvorbě pracovních listů a testů 3. blok • Aplikace programu do výuky geometrie, aritmetiky, algebry, statistiky a funkcí (včetně aplikace v rámci propedeutik v těchto oblastech) 4. blok • Využití programu jako nástroje rozvoje matematické gramotnosti, propojování geometrických a algebraických interpretací v matematice prostřednictvím programu • Základní ovládání prostředí 3D • Diskuse nad konkrétními problémy a specifiky u žáků na základní škole  
 Doporučeno pro: učitele matematiky 1.stupně a 2.stupně ZŠ 
 Lektor: PhDr. Veronika Havelková Ph.D., Vyučující předmětu Matematický software na PedF UK
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací program je zaměřen na využití programu GeoGebra pro rozvoj matematické gramotnosti. Program GeoGebra je volně stažitelný program používaný úspěšně ve výuce matematiky (a dalších, zejména, přírodovědných předmětech) po celém světě. Seminář se bude věnovat základnímu seznámení s programem, tak, aby každý účastník zvládl později vytvářet své vlastní materiály pro výuku. Účastník bude seznámen nejen s tím, jak takový materiál vytvořit, ale jakými principy se při tvorbě řídit a jak použít program co nejlépe za účelem rozvoje matematické gramotnosti. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky ale i dalších předmětů. Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vede žáky k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně může být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky. Webinář probíhá v 90minutových blocích, mezi nimiž jsou vždy nejméně půl hodiny psychohygienických pauz. 1. blok Teoretický obsah kurzu: • Seznámení s problematikou nasazení programu GeoGebra do hodin matematiky na základní škole (principy použití, pozitiva, negativa a rizika nasazení programu) • Instalace programu GeoGebra – odlišení jednotlivých instalačních balíčků • Seznámení s webovou podporou programu a úložištěm již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) Praktická část kurzu: 2. blok • Pracovní prostředí programu GeoGebra (panel nástrojů, algebraické okno, tabulka, nákresny, vstupní panel), možnosti zjednodušení panelu pro výuku na ZŠ • Změny vlastnosti objektů včetně pokročilého nastavení • GeoGebra jako nástroj pro tvorbu interaktivních appletů i jako pomocník při tvorbě pracovních listů a testů 3. blok • Aplikace programu do výuky geometrie, aritmetiky, algebry, statistiky a funkcí (včetně aplikace v rámci propedeutik v těchto oblastech) 4. blok • Využití programu jako nástroje rozvoje matematické gramotnosti, propojování geometrických a algebraických interpretací v matematice prostřednictvím programu • Základní ovládání prostředí 3D • Diskuse nad konkrétními problémy a specifiky u žáků na základní škole Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi využití programu GeoGebra ve výuce matematiky na základních školách. Kurz je zaměřen na využití programu jako nástroje pro podporu výuky geometrie, algebry a funkcí s ohledem ke specifikům výuky u žáků na základních školách. Účastník nabude nových podnětů pro možnosti rozvíjení matematické gramotnosti napříč předměty skrze začleňování programu GeoGebra do vyučování.  
 Poznámka: Webinář proběhne ve výukových blocích: 8:00 - 9:30 hod., 10:00 - 11:30 hod., 12:00 - 13:30 hod., 14:00-15:30 hod. Odkaz k připojení bude přihlášeným účastníkům zaslán den před konáním akce. Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka