CCV Pardubice


Angličtina v pohybu - jak se učit jazyk atraktivní formou

 Kód akce: 0503141 
 Název akce: Angličtina v pohybu - jak se učit jazyk atraktivní formou 
 Termín konání:  7. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Při výuce angličtiny můžeme využít atraktivních možností, které žáci zpravidla zakončí nadšeným: Ještě jednou, prosím!“ Jaké je to kouzlo? No přece pohyb! Při pohybu se uvolní nahromaděné napětí, žáci se dostanou do psychické pohody a v té se učení daří. Pokud využijeme obsahově vhodný materiál, můžeme docílit zvládnutí velkého množství slovní zásoby, stejně jako gramatických struktur, či správné výslovnosti. Kurz naučí účastníky plánovat a zařazovat vhodné pohybové aktivity tak, aby zároveň u dětí docházelo k rozvoji jazyka. Pohyb, radost z něj, výzva a pocit zážitku toto učení ještě umocní.  
 Doporučeno pro: uč. 1.st. ZŠ, uč. 2.st. ZŠ (6. a 7. ročník) Anglický jazyk vstupní úroveň min. B2  
 Lektor: Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Zaměříme se na několik základních skupin, hry pohybové, s pohybem, tleskací, pohybově komunikační a prstové hříčky. Ukážeme si jejich charakteristiku, možnosti jejich využití a jejich přínos. Učitelé se naučí, jak využít tyto atraktivní hry pro rozvoj kvalitní výslovnosti, přiměřené gramatiky, rozšíření slovní zásoby v přirozeném proudu komunikace, ale také soustředění, paměť a smysl pro pravidla a fair play. 1. Úvod (30min) Seznámení s možnostmi, posouzení stávající praxe, analýza problémů. Příklady dobré praxe, stanovení podmínek, za kterých se žáci mohou zapojit 2. Prstové hříčky (60min) Hry, které dětem pomáhají rozvíjet nejen jazykové dovednosti, ale také jemnou motoriku prstů, paměť, soustředění. Naučíme se používat prstové loutky. (Five little ladybirds, Kittens, Butterfly, Caterpillars plus některá sezóní hra etc.) 3. Pohybové hry a hry s pohybem (90min) Seznámíme se s několika základními typy pohybových her (kruhové, frontální, rozptylové – Cat and mouse, Stork and frogs, Wind, Snake, Terrible crocodile) a naučíme se 4 hry s pohybem (Monsters, Math running game, Everybody do this The moving song). 4. Tleskací hry (80min) Tleskací hry vyžadují spolupráci dvojic i větších skupin, poskytují zapamatování textu díky rytmu, a také zážitku dětí (Pencil clapping game, 7 clapping game, Days of the week, Fruit game, Opposite chant) 5. Závěr, zhodnocení a shrnutí poznatků (10min) Účastníci budou mít možnost se podělit o vlastní dojmy, poznatky, zkušenosti na základě vlastní praxe.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka