CCV Pardubice


Čtenářská gramotnost na ZŠ

 Kód akce: 0404141 
 Název akce: Čtenářská gramotnost na ZŠ 
 Termín konání: 30. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Obsah semináře (čtenářské dílny) vychází z požadavků RVP ZV na rozvíjení klíčových kompetencí v rámci ŠVP. Zohledňuje různé učební strategie žáků, využívá mezipředmětové vztahy, prolínání vzdělávacích oblastí a průřezových témat s předmětem ČJL. Je vytvořen na základě poznatků získaných z odborné literatury, příspěvků z vědeckých konferencí a vlastního pedagogického působení lektorky. Nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky ke čtení, rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost, naučit je pracovat s krásnou literaturou i s odborným a publicistickým textem, vyhledávat klíčové informace a pracovat s nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se některými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti. Rozpis obsahu: -Osobnost učitele, motivace, aktivizace žáků a kreativita při práci s textem -Vytváření čtenářského vkusu, rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní a manipulační -Smysl pro krásu jazyka, rozvíjení estetického cítění – prožitkové vnímání -Čtení s otázkami, čtení s předvídáním, skládankové čtení, učíme se navzájem atd. -Vyhledávání klíčových slov a informací (cenzura, filtr), metoda INSERT atd.  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ 
 Lektor: Mgr. Jarmila Sulovská, didaktička na Katedře českého jazyka a literatury na PF TU v Liberci
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Obsah semináře (čtenářské dílny) vychází z požadavků RVP ZV na rozvíjení klíčových kompetencí v rámci ŠVP. Zohledňuje různé učební strategie žáků, využívá mezipředmětové vztahy, prolínání vzdělávacích oblastí a průřezových témat s předmětem ČJL. Je vytvořen na základě poznatků získaných z odborné literatury, příspěvků z vědeckých konferencí a vlastního pedagogického působení lektorky. Nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky ke čtení, rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost, naučit je pracovat s krásnou literaturou i s odborným a publicistickým textem, vyhledávat klíčové informace a pracovat s nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se některými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti. Rozpis obsahu: -Osobnost učitele, motivace, aktivizace žáků a kreativita při práci s textem -Vytváření čtenářského vkusu, rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní a manipulační -Smysl pro krásu jazyka, rozvíjení estetického cítění – prožitkové vnímání -Čtení s otázkami, čtení s předvídáním, skládankové čtení, učíme se navzájem atd. -Vyhledávání klíčových slov a informací (cenzura, filtr), metoda INSERT atd. Seznámit učitele s inovativními metodami, postupy a technikami, jejichž pomocí je možno rozvíjet čtenářství a podporovat čtenářskou gramotnost, vytvářet u žáků kladný vztah ke čtení, schopnost porozumění, kritického hodnocení textu, komunikaci s textem, hledání informací v textu a jejich aplikaci v praxi atd. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka