CCV Pardubice


Číst se naučí každý

 Kód akce: 0402441 
 Název akce: Číst se naučí každý  
 Termín konání:  5. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Vzdělávací program je zaměřen na osvojování čtení a práci s textem bez ohledu na charakteristiky žáka. Kromě obecných informací o výuce čtení, jejích úskalích, alternativních postupech při výuce čtení se účastníci seznámí se specifiky osvojování čtení u žáků s lehkou mentální retardací, dyslexií, dysfázií, i dětí nezralých pro výuku čtení. Přehled témat výuky: 1. Čtenářská pregramotnost, příprava na čtení, omezení při osvojování čtení – riziko dyslexie v předškolním věku, nebezpečí selhávání ve výuce čtení. - 1 h 2. Specifika osvojování čtení u žáků s lehkou mentální retardací, dyslexií, dysfázií, žáků pro výuku čtení nezralých. - 1 h 3. Vyučování počátečního čtení metodou analyticko-syntetickou, genetickou a globální. Možnosti a omezení u žáků s rozdílnými předpoklady pro výuku. - 2 h 4. Rozvíjení kognitivních procesů při osvojování čtení. - 1 h 5. Aplikace získaných poznatků při osvojování počátečního čtení – praktická ukázka s využitím různých metod vyučování čtení. - 2 h 6. Práce s textem, čtení s porozuměním. - 1 h  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ 
 Lektor: PaedDr. Olga Zelinková, CSc., MBA, docentka Husitské teologické fakulty UK
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací program je zaměřen na osvojování čtení a práci s textem bez ohledu na charakteristiky žáka. Kromě obecných informací o výuce čtení, jejích úskalích, alternativních postupech při výuce čtení se účastníci seznámí se specifiky osvojování čtení u žáků s lehkou mentální retardací, dyslexií, dysfázií, i dětí nezralých pro výuku čtení. Přehled témat výuky: 1. Čtenářská pregramotnost, příprava na čtení, omezení při osvojování čtení – riziko dyslexie v předškolním věku, nebezpečí selhávání ve výuce čtení. - 1 h 2. Specifika osvojování čtení u žáků s lehkou mentální retardací, dyslexií, dysfázií, žáků pro výuku čtení nezralých. - 1 h 3. Vyučování počátečního čtení metodou analyticko-syntetickou, genetickou a globální. Možnosti a omezení u žáků s rozdílnými předpoklady pro výuku. - 2 h 4. Rozvíjení kognitivních procesů při osvojování čtení. - 1 h 5. Aplikace získaných poznatků při osvojování počátečního čtení – praktická ukázka s využitím různých metod vyučování čtení. - 2 h 6. Práce s textem, čtení s porozuměním. - 1 h Cílem semináře je seznámení účastníků s obtížemi ve výuce čtení u žáků s lehkou mentální retardací, dyslexií, dysfázií, i dětí nezralých pro výuku čtení, upozornit na shodné i rozdílné momenty ve výuce. Kromě informací o různých metodách výuky čtení se budeme zabývat různými postupy při osvojování počátečního čtení i metodách při práci s textem. Východiskem je skutečnost, že každé dítě je schopno osvojit si základy čtení za předpokladu respektování individuálního tempa a potřeb. Účastník se seznámí: • s různými metodami vyučování čtení • s postupy při výuce počátečního čtení na základě praktických ukázek a cvičení. Účastník: • si prohloubí poznatky při osvojování počátečního čtení s akcentem na kognitivní procesy • získá základní informace o projevech lehké mentální retardace, dyslexie a dysfázie a omezeních, která z nich vyplývají při výuce čtení • zváží využití uváděných postupů ve třídě (pedagogická intervence, práce asistenta pedagoga) i při reedukaci s ohledem na specifické rysy žáků.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka