CCV Pardubice


Čtenářem se člověk nenarodí, čtenáři musíme ukázat cestu...

 Kód akce: 0307141 
 Název akce: Čtenářem se člověk nenarodí, čtenáři musíme ukázat cestu... 
 Termín konání: 15. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Prožitkový seminář - jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Účastníkům budou nabídnuty metody a formy práce podporující čtení s porozuměním, rozvoj čtenářské gramotnosti, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. Účastník by pak měl ve svých hodinách českého jazyka zvládnout, prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatné rozvinout výukové postupy a činnosti, které napomohou ,,vtáhnout“ děti do výuky, podat maximální výkon, odstranit nudu, výuku provádět pestrou a zajímavou formou tak, aby se vytvářel pozitivní vztah dětí k učení. Samozřejmostí je i dodání materiálů v digitální podobě, aby si je pedagogové mohli upravit podle svých potřeb. Kolegům bude předložen pestrý zásobník osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny. Odpovíme na otázky, jak udělat výuku pestřejší, hravější a zajímavější pro děti i učitele, seznámíme se s náměty, které napomohou k pozitivnímu klimatu školy a kladným interpersonálním vztahům. Hodnocení žáků – způsoby hodnocení (rozdíl mezi formativním a sumativním hodnocením, potleskové ovace, místo po mé pravici, zvídavý reportér, místa si vymění 2 h Aktivizační metody – čtenářský a pisatelský žolík, Na spisovatele, Na představy, Na ťukanou, Na kompas, Zmatek nad zmatek, Maxičlověče… 2 h Čtenářské dílny – pravidla, osvědčené způsoby vedení čtenářských dílen, metody RWCT, rozvoj čtenářských strategií 2 h Kooperativní prvky ve výuce – běhavka, Činnostní učení, Skládankové učení 2 h Účastníci se seznámí také s projektovým vyučováním, které tematicky vychází především z těchto předmětů. Vyzkouší si také metody kooperativního učení.  
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ 
 Lektor: Mgr. Jovanka Rybová, ředitelka ZŠ a MŠ Kyjov - Bohuslavice
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Prožitkový seminář - jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Účastníkům budou nabídnuty metody a formy práce podporující čtení s porozuměním, rozvoj čtenářské gramotnosti, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. Účastník by pak měl ve svých hodinách českého jazyka zvládnout, prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatné rozvinout výukové postupy a činnosti, které napomohou ,,vtáhnout“ děti do výuky, podat maximální výkon, odstranit nudu, výuku provádět pestrou a zajímavou formou tak, aby se vytvářel pozitivní vztah dětí k učení. Samozřejmostí je i dodání materiálů v digitální podobě, aby si je pedagogové mohli upravit podle svých potřeb. Kolegům bude předložen pestrý zásobník osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny. Odpovíme na otázky, jak udělat výuku pestřejší, hravější a zajímavější pro děti i učitele, seznámíme se s náměty, které napomohou k pozitivnímu klimatu školy a kladným interpersonálním vztahům. Hodnocení žáků – způsoby hodnocení (rozdíl mezi formativním a sumativním hodnocením, potleskové ovace, místo po mé pravici, zvídavý reportér, místa si vymění 2 h Aktivizační metody – čtenářský a pisatelský žolík, Na spisovatele, Na představy, Na ťukanou, Na kompas, Zmatek nad zmatek, Maxičlověče… 2 h Čtenářské dílny – pravidla, osvědčené způsoby vedení čtenářských dílen, metody RWCT, rozvoj čtenářských strategií 2 h Kooperativní prvky ve výuce – běhavka, Činnostní učení, Skládankové učení 2 h Účastníci se seznámí také s projektovým vyučováním, které tematicky vychází především z těchto předmětů. Vyzkouší si také metody kooperativního učení. Cílem semináře je pomocí praktických dílen představit účastníkům formy a metody, které podporují rozvoj čtenářské gramotnosti žáků a individualizaci výuky českého jazyka. Účastníci si prakticky vyzkoušejí postupy, ověřené praxí lektorky, naučí se spolu se žáky vytvářet řadu vhodných pomůcek a využívat efektivní metody a formy práce. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka