CCV Pardubice


Inspiromat efektivní výuky na 1. stupni ZŠ

 Kód akce: 0306141 
 Název akce: Inspiromat efektivní výuky na 1. stupni ZŠ 
 Termín konání:  1. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Seminář je zaměřen na hry a činnosti, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle a vypnou unavenou hlavu. Hry lze zařadit do výuky, třídnických hodin. Nabízený soubor her a činností také otevírá radost, spontánnost, hravost, kreativitu, soustředění a komunikaci, vede ke zlepšení chování žáků, ke zmírnění agrese, ke vzájemné toleranci a vzájemnému respektu. Všechny hry, nápady a náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe na prvním stupni ZŠ. Seminář je inspirací, jak motivovat žáky, jak dosáhnout toho, aby výuka nebyla nudou. 1. - 2. hodina Hra jako důležitý prvek výchovně-vzdělávacího procesu. Vliv pohybu na výchovně-vzdělávací proces. Prožitek jako cesta k trvalému zapamatování. Herní efektivita. 3. - 4. hodina Jak uchopit vyučování nemediálně, netechnicky. Hlava – cit – tělo v rovnováze. Hry intuitivní pedagogiky, umět být v pohybu a poznávat se v něm. 5. - 6. hodina Život ve třídě. Jak zvýšit efektivitu vyučování, vytvořit bezpečné prostředí školní třídy, propojit školu se životem. Co rozhodně před žáky nedělat. 7. - 8. hodina Duševní hygiena učitele. 
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ 
 Lektor: Mgr. Ivana Janovská,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je zaměřen na hry a činnosti, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle a vypnou unavenou hlavu. Hry lze zařadit do výuky, třídnických hodin. Nabízený soubor her a činností také otevírá radost, spontánnost, hravost, kreativitu, soustředění a komunikaci, vede ke zlepšení chování žáků, ke zmírnění agrese, ke vzájemné toleranci a vzájemnému respektu. Všechny hry, nápady a náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe na prvním stupni ZŠ. Seminář je inspirací, jak motivovat žáky, jak dosáhnout toho, aby výuka nebyla nudou. 1. - 2. hodina Hra jako důležitý prvek výchovně-vzdělávacího procesu. Vliv pohybu na výchovně-vzdělávací proces. Prožitek jako cesta k trvalému zapamatování. Herní efektivita. 3. - 4. hodina Jak uchopit vyučování nemediálně, netechnicky. Hlava – cit – tělo v rovnováze. Hry intuitivní pedagogiky, umět být v pohybu a poznávat se v něm. 5. - 6. hodina Život ve třídě. Jak zvýšit efektivitu vyučování, vytvořit bezpečné prostředí školní třídy, propojit školu se životem. Co rozhodně před žáky nedělat. 7. - 8. hodina Duševní hygiena učitele. Cílem vzdělávacího programu je nabídnout pedagogům pestrou paletu her, námětů a praktických ukázek, které zvyšují efektivitu vyučování, podporují u dětí zájem o vyučování, vytvářejí bezpečné prostředí školní třídy. Seminář je inspirací, jak zapalovat, hořet, ale nevyhořet.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka