CCV Pardubice


Metodická podpora učitelů 3. - 5. tříd

 Kód akce: 0304341 
 Název akce: Metodická podpora učitelů 3. - 5. tříd 
 Termín konání:  6. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Teoretická část - pravidla funkční třídy, jak vést děti k sebezodpovědnosti, podpůrný materiál pro práci s kolektivem, jak na skupinovou práci Praktická část - metodické aktivity, miniprojekty, integrovaná tematická výuka, inspiromat do hodin Výměna zkušeností - názorů na dané téma Reflexe  
 Doporučeno pro: učitele 1. st. ZŠ 
 Lektor: Mgr. Jitka Grohmannová ,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Teoretická část - pravidla funkční třídy, jak vést děti k sebezodpovědnosti, podpůrný materiál pro práci s kolektivem, jak na skupinovou práci Praktická část - metodické aktivity, miniprojekty, integrovaná tematická výuka, inspiromat do hodin Výměna zkušeností - názorů na dané téma Reflexe Účastníci se dozví, jak vytvořit funkční třídu a jak na skupinovou práci ve 3. až 5. třídě. Získají náměty do hodin - matematika, český jazyk, člověk a jeho svět. Získají inspiraci, nástroje, pomůcky a metody do svých hodin, které si společně vyzkoušíme.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka