CCV Pardubice


Výuková podpora žáků se zaměřením na čtení a psaní s využitím aplikace Včelka - webinář

 Kód akce: 0303441 
 Název akce: Výuková podpora žáků se zaměřením na čtení a psaní s využitím aplikace Včelka - webinář 
 Termín konání: 11. 2023 od 08:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: on-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: 1. blok: Teoretické přístupy k osvojování si čtení a psaní - 1 vyučovací hodina - čtenářská gramotnost - žáci 1. stupně ZŠ ve vztahu k rozvíjení čtenářské gramotnosti - předpoklady ke čtení a psaní – porozumění procesu čtení a psaní jako základnímu předpokladu - rozvoje čtenářské gramotnosti; fonologický model, vizuální model - současné trendy – psycholingvistický přístup (fonologické dovednosti, fonologické a fonematické uvědomění; vztahy fonematické uvědomování, znalost písmen, čtení a psaní); jednoduchý model čtení Výuková podpora žáků v oblasti čtení a počátečního psaní - 1 hodina - volba metody výuky čtení (analyticko-syntetická, genetická metoda vč. kladných a rizikových stránek) - roviny čtenářské gramotnosti a jejich podpora - pedagogická diagnostika čtení a psaní - diagnostika čtenářských obtíží ve školských poradenských zařízeních (diagnostika, intervence; diagnosticko-intervenční přístup) - využívané intervenční přístupy vycházející z fonologického modelu, vizuálního modelu, teorie dílčích deficitů; sociokulturního přístupu Výuková podpora žáků v oblasti čtení a počátečního psaní v inkluzivní škole - 1 vyučovací hodina - žáci bez speciálně pedagogických vzdělávacích potřeb (pomalejší rozvoj gramotnostních dovedností; preventivní stimulace; žáci s akcelerovaným vývojem; v domácím vzdělávání, žáci z bilingvního prostředí,…) - žáci se speciálně pedagogickými potřebami (žáci s rizikem rozvoje specifických poruch učení; žáci s dyslexií, dysfázií; oslabením kognitivních funkcí, pozornostních procesů,…) Intervence vedená z důvodů příčin obtíží; možnosti podpory ve třídě učitelem, školním speciálním pedagogem, asistentem pedagoga; na školním poradenském pracovišti; speciálním pedagogem na školském poradenském zařízení; v domácím prostředí rodičem 2. blok Specifikace práce v aplikaci Včelka - 5 vyučovacích hodin Úvodní slovo k online aplikaci Včelka (www.vcelka.cz) Struktura cvičení Rozbor druhů cvičení pro skupinové a individuální použití Tvorba vlastních úloh v aplikaci Přihlášení a práce v aplikaci pro domácí použití, ve školních hodinách, při intervencích školních i poradenských speciálních pedagogů 
 Doporučeno pro: učitele na 1. stupni ZŠ; školní speciální pedagogy, poradenské speciální pedagogy, asistenty pedagoga 
 Lektor: PaedDr. Renáta Wolfová, speciální pedagog
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: 1. blok: Teoretické přístupy k osvojování si čtení a psaní - 1 vyučovací hodina - čtenářská gramotnost - žáci 1. stupně ZŠ ve vztahu k rozvíjení čtenářské gramotnosti - předpoklady ke čtení a psaní – porozumění procesu čtení a psaní jako základnímu předpokladu - rozvoje čtenářské gramotnosti; fonologický model, vizuální model - současné trendy – psycholingvistický přístup (fonologické dovednosti, fonologické a fonematické uvědomění; vztahy fonematické uvědomování, znalost písmen, čtení a psaní); jednoduchý model čtení Výuková podpora žáků v oblasti čtení a počátečního psaní - 1 hodina - volba metody výuky čtení (analyticko-syntetická, genetická metoda vč. kladných a rizikových stránek) - roviny čtenářské gramotnosti a jejich podpora - pedagogická diagnostika čtení a psaní - diagnostika čtenářských obtíží ve školských poradenských zařízeních (diagnostika, intervence; diagnosticko-intervenční přístup) - využívané intervenční přístupy vycházející z fonologického modelu, vizuálního modelu, teorie dílčích deficitů; sociokulturního přístupu Výuková podpora žáků v oblasti čtení a počátečního psaní v inkluzivní škole - 1 vyučovací hodina - žáci bez speciálně pedagogických vzdělávacích potřeb (pomalejší rozvoj gramotnostních dovedností; preventivní stimulace; žáci s akcelerovaným vývojem; v domácím vzdělávání, žáci z bilingvního prostředí,…) - žáci se speciálně pedagogickými potřebami (žáci s rizikem rozvoje specifických poruch učení; žáci s dyslexií, dysfázií; oslabením kognitivních funkcí, pozornostních procesů,…) Intervence vedená z důvodů příčin obtíží; možnosti podpory ve třídě učitelem, školním speciálním pedagogem, asistentem pedagoga; na školním poradenském pracovišti; speciálním pedagogem na školském poradenském zařízení; v domácím prostředí rodičem 2. blok Specifikace práce v aplikaci Včelka - 5 vyučovacích hodin Úvodní slovo k online aplikaci Včelka (www.vcelka.cz) Struktura cvičení Rozbor druhů cvičení pro skupinové a individuální použití Tvorba vlastních úloh v aplikaci Přihlášení a práce v aplikaci pro domácí použití, ve školních hodinách, při intervencích školních i poradenských speciálních pedagogů Seznámení s moderními přístupy k výuce čtení a psaní na počátku školní docházky s využitím online aplikace Včelka. Získání komplexního pohledu na problematiku rozvoje raných školních dovedností ve čtení a psaní nejen u žáků s rizikem SPU, ale i u žáků potřebujících běžnou pedagogickou podporu i žáků s odlišným mateřským jazykem. 
 Poznámka: Webinář proběhne ve výukových blocích: 8:00 - 9:30 hod., 10:00 - 11:30 hod., 12:00 - 13:30 hod., 14:00-15:30 hod. Odkaz k připojení bude přihlášeným účastníkům zaslán den před konáním akce. Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka