CCV Pardubice


Náměty pro učitele 1. a 2. třídy ZŠ

 Kód akce: 0302441 
 Název akce: Náměty pro učitele 1. a 2. třídy ZŠ 
 Termín konání: 25. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Seminář zaměřen na metodiku matematiky, českého jazyka a prvouky. Obsah: Jak vytvořit funkční třídu Jak na skupinovou práci v 1. a 2. třídě Náměty do hodin - matematika, český jazyk, prvouka Jak propojovat předměty - projekty, skupinové práce (konkrétní osvědčené zadání pro danou věkovou skupinu) Praktické ukázky 
 Doporučeno pro: učitele 1. st. ZŠ 
 Lektor: Mgr. Jitka Grohmannová ,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Seminář zaměřen na metodiku matematiky, českého jazyka a prvouky. Obsah: Jak vytvořit funkční třídu Jak na skupinovou práci v 1. a 2. třídě Náměty do hodin - matematika, český jazyk, prvouka Jak propojovat předměty - projekty, skupinové práce (konkrétní osvědčené zadání pro danou věkovou skupinu) Praktické ukázky Účastníci získají zásobník osvědčených aktivit a vzdělávacích strategií pro 1. a 2. třídu, vyzkouší si využívat a vytvářet vlastní pomůcky do výuky. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka