CCV Pardubice


Hravá logopedie v praxi

 Kód akce: 0233141 
 Název akce: Hravá logopedie v praxi 
 Termín konání: 19. 2024 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Jedná se o přednášku prolínající se s workshopem. Od účastníků se očekává aktivní přístup. Rozdělení akce na část teoretickou a praktickou je pouze orientační, obě části se během semináře prolínají. Teoretická část 1. Úvod - plán akce – seznámení účastníků s programem, organizací, způsobem práce. (30 min.) 2. Základní teoretické poznatky, ze kterých je nutné vycházet – vývoj řeči a jeho základní podmínky a momenty. (60 min.) 3. Formy a metody práce s dětmi – rozdíly, přínosy a úskalí jednotlivých forem a metod. (Formy – individuální/skupinová, metody – aktivní/pasivní - nápodoba, hra, instruktáž, opakování, říkadla, DVD a PC hry) (60 min.) 4. Osobnost učitele, individuální přístup (60 min.) Praktická část 1. Praktická přípravná cvičení mluvidel, gymnastika mluvidel k nácviku jednotlivých hlásek – účastnící si vše samostatně vyzkouší, včetně špatného a správného postavení mluvidel. (60 min.) 2. Hra jako prostředek a metoda k vytváření jednotlivých hlásek i k procvičování správně vytvářených hlásek v různých spojeních- praktická cvičení a zásoby her, motivace k hrám, průběh her k procvičování výslovnosti a řeči, výsledek, způsoby hodnocení.(60 min.) 3. Sebepoznávání v kontaktu s žákem, možná úskalí a návody, jak si s nimi poradit. (30 min.) Teoretická a praktická část se budou během celého semináře střídat, prolínat.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, spec. škol, ZŠ - 1. třída 
 Lektor: Mgr. Martina Černá,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Jedná se o přednášku prolínající se s workshopem. Od účastníků se očekává aktivní přístup. Rozdělení akce na část teoretickou a praktickou je pouze orientační, obě části se během semináře prolínají. Teoretická část 1. Úvod - plán akce – seznámení účastníků s programem, organizací, způsobem práce. (30 min.) 2. Základní teoretické poznatky, ze kterých je nutné vycházet – vývoj řeči a jeho základní podmínky a momenty. (60 min.) 3. Formy a metody práce s dětmi – rozdíly, přínosy a úskalí jednotlivých forem a metod. (Formy – individuální/skupinová, metody – aktivní/pasivní - nápodoba, hra, instruktáž, opakování, říkadla, DVD a PC hry) (60 min.) 4. Osobnost učitele, individuální přístup (60 min.) Praktická část 1. Praktická přípravná cvičení mluvidel, gymnastika mluvidel k nácviku jednotlivých hlásek – účastnící si vše samostatně vyzkouší, včetně špatného a správného postavení mluvidel. (60 min.) 2. Hra jako prostředek a metoda k vytváření jednotlivých hlásek i k procvičování správně vytvářených hlásek v různých spojeních- praktická cvičení a zásoby her, motivace k hrám, průběh her k procvičování výslovnosti a řeči, výsledek, způsoby hodnocení.(60 min.) 3. Sebepoznávání v kontaktu s žákem, možná úskalí a návody, jak si s nimi poradit. (30 min.) Teoretická a praktická část se budou během celého semináře střídat, prolínat. Účastník: - si ujasní základní teoretická východiska, která ovlivňují vývoj řeči - naučí se využít těchto znalostí jako odrazového můstku pro praktické činnosti - správné vytváření hlásek, hry upevňující správnou výslovnost - při nácviku konkrétních her si uvědomí obtížné (problémové) situace v kontaktu s žáky  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka