CCV Pardubice


Rozvoj grafomotoriky a dětská kresba, ergonomie psaní

 Kód akce: 0232141 
 Název akce: Rozvoj grafomotoriky a dětská kresba, ergonomie psaní 
 Termín konání: 16. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Seminář se zaměří na výtvarný projev dítěte z hlediska správné ergonomie. Po nezbytné úvodní teoretické a terminologické části se obsah semináře soustředí především na příčiny a následky grafomotorických potíží u dětí v mateřské škole a v 1. ročníku základní školy a možnosti nápravy. Vysvětleny budou diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče, bude zdůrazněn smysl a význam týmové spolupráce rodičů, školy a speciálního pedagoga. Lektorka se bude věnovat řadě témat s touto oblastí souvisejících – specializace a spolupráce mozkových hemisfér, lateralizace, specifika praváctví – leváctví, ambidextrie, nevyhraněná lateralita, správný úchop psacího náčiní a jeho význam ad. Objasněny budou i možnosti reedukace nesprávného úchopu u dětí. Dětská kresba bude nahlížena z pohledu vývoje kresby u dítěte předškolního věku, motivy a symbolika kresby v návaznosti na rozvoj počátečního psaní. Součástí semináře budou příklady dobré praxe. Učitelé získají i přehled nabídky vhodných ergonomických pomůcek a optimální možnosti pomoci. Základní teorie a terminologie (0,5 hod.) - příčiny grafomotorických obtíží - důsledky grafomotorických obtíží Pedagogická diagnostika grafomotorických obtíží dítěte (0,5 hod.) - pedagogická diagnostika grafomotorických obtíží - lateralizace Vývoj dítěte, uvědomění si vlastního „JÁ“, role předškoláka, školáka (1 hod.) - kreativita a tvořivost - rozvoj kreativity Dětská kresba v souvislosti s úrovní grafomotoriky, jednotlivé formy (3 hod.) - poruchy grafomotoriky a počátečního psaní jejich prevence - citlivé vedení a přiměřená motivace při grafomotorických obtížích - kresebný vývoj dítěte předškolního věku - časté motivy kreseb dětí předškolního věku a jejich symbolika Reedukace grafomotorických obtíží dítěte (1 hod.) - správné držení těla, správný sed - správné držení psacího náčiní - úchopy - postavení a uvolněnost ruky při kreslení a psaní - nabídka vhodných ergonomických pomůcek na trhu, optimální možnosti pomoci Rozbor příkladů z praxe, výtvarný projev a ergonomie, výtvarný projev a výchova (1,5 hod.) - výtvarný projev a výchova - ergonomické a další faktory ovlivňující vývoj a úroveň kresby - vývoj kresby lidské postavy - co děti nejčastěji kreslí - zvláštnosti ve výtvarném projevu dítěte - kresby, symbolika barev, preference barev Závěrečné shrnutí a diskuze (0,5 hod.)  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ a učitele 1. ročníku ZŠ 
 Lektor: Mgr. Světlana Drábová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Seminář se zaměří na výtvarný projev dítěte z hlediska správné ergonomie. Po nezbytné úvodní teoretické a terminologické části se obsah semináře soustředí především na příčiny a následky grafomotorických potíží u dětí v mateřské škole a v 1. ročníku základní školy a možnosti nápravy. Vysvětleny budou diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče, bude zdůrazněn smysl a význam týmové spolupráce rodičů, školy a speciálního pedagoga. Lektorka se bude věnovat řadě témat s touto oblastí souvisejících – specializace a spolupráce mozkových hemisfér, lateralizace, specifika praváctví – leváctví, ambidextrie, nevyhraněná lateralita, správný úchop psacího náčiní a jeho význam ad. Objasněny budou i možnosti reedukace nesprávného úchopu u dětí. Dětská kresba bude nahlížena z pohledu vývoje kresby u dítěte předškolního věku, motivy a symbolika kresby v návaznosti na rozvoj počátečního psaní. Součástí semináře budou příklady dobré praxe. Učitelé získají i přehled nabídky vhodných ergonomických pomůcek a optimální možnosti pomoci. Základní teorie a terminologie (0,5 hod.) - příčiny grafomotorických obtíží - důsledky grafomotorických obtíží Pedagogická diagnostika grafomotorických obtíží dítěte (0,5 hod.) - pedagogická diagnostika grafomotorických obtíží - lateralizace Vývoj dítěte, uvědomění si vlastního „JÁ“, role předškoláka, školáka (1 hod.) - kreativita a tvořivost - rozvoj kreativity Dětská kresba v souvislosti s úrovní grafomotoriky, jednotlivé formy (3 hod.) - poruchy grafomotoriky a počátečního psaní jejich prevence - citlivé vedení a přiměřená motivace při grafomotorických obtížích - kresebný vývoj dítěte předškolního věku - časté motivy kreseb dětí předškolního věku a jejich symbolika Reedukace grafomotorických obtíží dítěte (1 hod.) - správné držení těla, správný sed - správné držení psacího náčiní - úchopy - postavení a uvolněnost ruky při kreslení a psaní - nabídka vhodných ergonomických pomůcek na trhu, optimální možnosti pomoci Rozbor příkladů z praxe, výtvarný projev a ergonomie, výtvarný projev a výchova (1,5 hod.) - výtvarný projev a výchova - ergonomické a další faktory ovlivňující vývoj a úroveň kresby - vývoj kresby lidské postavy - co děti nejčastěji kreslí - zvláštnosti ve výtvarném projevu dítěte - kresby, symbolika barev, preference barev Závěrečné shrnutí a diskuze (0,5 hod.) Cílem vzdělávacího programu je přiblížit pedagogům širokou problematiku ergonomie psaní a rozvoje grafomotoriky, která zásadním způsobem ovlivňuje budoucí školní úspěšnost. Účastníci se zorientují v této problematice: - včasné rozpoznání příčiny grafomotorických obtíží - včasná pedagogická diagnostika obtíží a volba cílené a účinné pedagogické podpory - správná analýza odborných doporučení speciálního pedagoga a PPP - správné návyky při kreslení a počátečním psaní - optimální možnosti podpory včetně ukázky ergonomických pomůcek - podpora rozvoj kreativity a tvořivosti Účastníci by na základě absolvování semináře měli pochopit: - faktory ovlivňující úroveň grafomotoriky - vliv ergonomie na úroveň grafomotoriky - význam sledování osobního vývoje dítěte - vztah mezi náročností a vhodností úkolu pro ovlivňování rozvoje grafomotoriky a další motivace dítěte Účastníci budou prostřednictvím vlastních příkladů aktivně ovlivňovat obsah semináře a v druhé části budou pracovat s obrázky dětí předškolního věku, které si přinesou (postava, dům, strom, rodina, zvíře...).  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka