CCV Pardubice


Individualizace v předškolním vzdělávání

 Kód akce: 0229141 
 Název akce: Individualizace v předškolním vzdělávání 
 Termín konání: 10. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Seminář představí pedagogům pohled na odlišnosti v přístupu k dětem v různých vývojových úrovních, seznámí je se specifiky a riziky v rámci individualizace ve výchově a vzdělávání. Účastníci semináře budou seznámeni s teoretickými východisky, ale zejména pak praktickými postupy, metodami a technikami práce s dětmi předškolního věku. Budou představeny na konkrétních příkladech rovněž odchylky ve vývoji dětí, zaměříme se také na práci s dětmi s nejrůznějšími obtížemi (např. ADHD, PAS a dalšími). Témata • Přehled vývojových stádií dětí předškolního věku (psychomotorický a sociální vývoj) – 2 hod. • Odchylky ve vývoji dětí (specifika problémů, rizika, nerovnoměrný psychomotorický a sociální vývoj) – 2 hod. • Metody práce s dětmi v různých vývojových stádiích a s dětmi s nerovnoměrným vývojem – náměty, ukázky – 2 hod. • Orientační pedagogická diagnostika dětí s podezřením na např. PAS, ADHD apod. - 1 hod. • Zkušenosti z praxe účastníků – vzájemné sdílení a doporučené zdroje - 1 hod.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, asistenty pedagoga 
 Lektor: Mgr. Helena Vlčková, speciální psycholog SPC Poděbrady
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Seminář představí pedagogům pohled na odlišnosti v přístupu k dětem v různých vývojových úrovních, seznámí je se specifiky a riziky v rámci individualizace ve výchově a vzdělávání. Účastníci semináře budou seznámeni s teoretickými východisky, ale zejména pak praktickými postupy, metodami a technikami práce s dětmi předškolního věku. Budou představeny na konkrétních příkladech rovněž odchylky ve vývoji dětí, zaměříme se také na práci s dětmi s nejrůznějšími obtížemi (např. ADHD, PAS a dalšími). Témata • Přehled vývojových stádií dětí předškolního věku (psychomotorický a sociální vývoj) – 2 hod. • Odchylky ve vývoji dětí (specifika problémů, rizika, nerovnoměrný psychomotorický a sociální vývoj) – 2 hod. • Metody práce s dětmi v různých vývojových stádiích a s dětmi s nerovnoměrným vývojem – náměty, ukázky – 2 hod. • Orientační pedagogická diagnostika dětí s podezřením na např. PAS, ADHD apod. - 1 hod. • Zkušenosti z praxe účastníků – vzájemné sdílení a doporučené zdroje - 1 hod. Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogy se specifiky jednotlivých vývojových úrovní v rámci psychomotorického a sociálního vývoje dětí předškolního věku, nahlédnout a porozumět nerovnoměrnému psychomotorickému a sociálnímu vývoji a na praktických ukázkách a technikách se naučit rozpoznat a kompetentně pracovat v rámci individualizace tak, aby se děti mohly dále rozvíjet co nejvíce. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka