CCV Pardubice


Hyperaktivní, agresivní dítě a žák ve škole a školském zařízení

 Kód akce: 0228141 
 Název akce: Hyperaktivní, agresivní dítě a žák ve škole a školském zařízení 
 Termín konání:  9. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Specifické projevy dětí v jednotlivých obdobích jejich věku . Upravené činnosti a přístupy k dítěti. /Kevin Leman/- jak pozitivně usměrňovat a nalézat správná slova a vhodné podněty k jednání v agresivních projevech dítěte. • příčiny poruch agresivity u malých dětí: rozvod rodičů, narození sourozence, úmrtí... • snížená emoční odolnost dítěte - metody nápravy / jak jinak lze řešit nedorozumění, důsledky nesprávného chování... • znalost vlastních emocí, zvládání emocí • metoda tzv. kladné disciplíny / LMD • stádia získávání přátelství a jeho význam v utváření dětské osobnosti • pevný řád činností ve vztahu k impulzivním projevům – opatření , přístupy • hyperaktivita /čilost, nervozita, neklid/ - specifické přístupy v domácím i v školním prostředí • ztráta motivace /pasivní a přezíravé přístupy/; projevy v chování, přístupy k nemotivovaným dětem • aktivní rodičovská spolupráce s vyučujícími k dětem se spec. projevy svého chování • výchovné vlivy rodičovské – trendy / metody /- histriónské matky, úzkostné matky otcové slaboši, tvrdí…; světlé a stinné stránky osobnosti  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, spec. škol, pedagogy volného času, asistenty pedagoga 
 Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog, Olomouc
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Specifické projevy dětí v jednotlivých obdobích jejich věku . Upravené činnosti a přístupy k dítěti. /Kevin Leman/- jak pozitivně usměrňovat a nalézat správná slova a vhodné podněty k jednání v agresivních projevech dítěte. • příčiny poruch agresivity u malých dětí: rozvod rodičů, narození sourozence, úmrtí... • snížená emoční odolnost dítěte - metody nápravy / jak jinak lze řešit nedorozumění, důsledky nesprávného chování... • znalost vlastních emocí, zvládání emocí • metoda tzv. kladné disciplíny / LMD • stádia získávání přátelství a jeho význam v utváření dětské osobnosti • pevný řád činností ve vztahu k impulzivním projevům – opatření , přístupy • hyperaktivita /čilost, nervozita, neklid/ - specifické přístupy v domácím i v školním prostředí • ztráta motivace /pasivní a přezíravé přístupy/; projevy v chování, přístupy k nemotivovaným dětem • aktivní rodičovská spolupráce s vyučujícími k dětem se spec. projevy svého chování • výchovné vlivy rodičovské – trendy / metody /- histriónské matky, úzkostné matky otcové slaboši, tvrdí…; světlé a stinné stránky osobnosti Umět pochopit, přistupovat, korigovat, vést dítě s odlišnými projevy svého chování, jenž vyvolává různé reakce nejen v jeho bezprostředním okolí. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka