CCV Pardubice


Předškolák - podporování správného vývoje

 Kód akce: 0227141 
 Název akce: Předškolák - podporování správného vývoje 
 Termín konání:  3. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Akce je spojením přednášky a workshopu. Od účastníků očekává aktivní a tvořivý přístup k daným tématům. Teoretická část 1. Úvod - plán akce – seznámení účastníků s programem, organizací, způsobem práce. (15 min.) 2. Základní teoretické poznatky, z kterých je nutné vycházet – vývoj motoriky, jemné motoriky, kognitivních funkcí, základní podmínky vývoje a důležité momenty, kterých je třeba si všimnout.(45 min.) 3. Formy a metody práce s dětmi v předškolním věku – rozdíly, přínosy a úskalí jednotlivých forem a metod. (Formy – individuální/skupinová, metody – aktivní/pasivní - nápodoba, hra, instruktáž, výtvarné činnosti vedoucí k uvolnění ruky a intuitivně správnému držení tužky.)(60 min.) 4. Osobnost učitele, individuální přístup (60 min.) Praktická část 1. Praktická pohybová cvičení podporující vývoj hrubé i jemné motoriky, spolupráci levé a pravé mozkové hemisféry – účastnící si vše samostatně vyzkouší.(60 min.) 2. Výtvarná hra jako prostředek a metoda k uvolnění ruky a intuitivně správnému držení tužky.(30 min.) 3. Praktická cvičení a zásoby pohybových a výtvarných her, motivace k hrám, průběh her a jejich úskalí, způsoby hodnocení a případné nápravy.(60 min.) 4. Sebepoznávání v kontaktu s žákem, možná úskalí a návody, jak si s nimi poradit.(30 min.)  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, spec. škol, 1. třída ZŠ 
 Lektor: Mgr. Martina Černá,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Akce je spojením přednášky a workshopu. Od účastníků očekává aktivní a tvořivý přístup k daným tématům. Teoretická část 1. Úvod - plán akce – seznámení účastníků s programem, organizací, způsobem práce. (15 min.) 2. Základní teoretické poznatky, z kterých je nutné vycházet – vývoj motoriky, jemné motoriky, kognitivních funkcí, základní podmínky vývoje a důležité momenty, kterých je třeba si všimnout.(45 min.) 3. Formy a metody práce s dětmi v předškolním věku – rozdíly, přínosy a úskalí jednotlivých forem a metod. (Formy – individuální/skupinová, metody – aktivní/pasivní - nápodoba, hra, instruktáž, výtvarné činnosti vedoucí k uvolnění ruky a intuitivně správnému držení tužky.)(60 min.) 4. Osobnost učitele, individuální přístup (60 min.) Praktická část 1. Praktická pohybová cvičení podporující vývoj hrubé i jemné motoriky, spolupráci levé a pravé mozkové hemisféry – účastnící si vše samostatně vyzkouší.(60 min.) 2. Výtvarná hra jako prostředek a metoda k uvolnění ruky a intuitivně správnému držení tužky.(30 min.) 3. Praktická cvičení a zásoby pohybových a výtvarných her, motivace k hrám, průběh her a jejich úskalí, způsoby hodnocení a případné nápravy.(60 min.) 4. Sebepoznávání v kontaktu s žákem, možná úskalí a návody, jak si s nimi poradit.(30 min.) Účastník: - si ujasní základní úroveň schopností a dovedností dětí důležitých pro zvládnutí školní docházky a zejména nácviku psaní a čtení - získá náměty na praktické činnosti, hry a cvičení podporující správný vývoj schopností a dovedností v předškolním věku - zejména vývoj grafomotoriky, intuitivně správného držení tužky a dovedností potřebných k nácviku čtení - při nácviku konkrétních her bude upozorněn na případná nebezpečí či úskalí při využití s dětmi 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka