CCV Pardubice


Formativní hodnocení v MŠ

 Kód akce: 0226141 
 Název akce: Formativní hodnocení v MŠ 
 Termín konání: 31. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: 1. Proč potřebujeme FH v MŠ – 1 hodina - Současný způsob hodnocení v MŠ - Srovnání sumativního a formativního hodnocení v ZŠ - Hodnocení učení, hodnocení pro učení, hodnocení jako učení - Vliv formativního hodnocení na rozvoj potenciálu osobnosti předškolního dítěte - Zásady role učitele v procesu 2. Specifika vývoje osobnosti předškolního dítěte – 2 hodiny - Vztah interakce a naplňování základních potřeb - Systém autoregulace v předškolním věku – brána pro učení - Konflikt iniciativy a pocitu viny - Kognitivní vývoj, předoperační stadium myšlení a základy dovednosti argumentace 3. Metody formativního hodnocení – 4 hodiny - Cíle: • Funkce cílů • Základní požadavky na stanovení cílů v předškolní výchově a vzdělávání • Formulace cíle – praktické cvičení • Cíle jako součást RVP PV – příkladové zpracování „modelace cílů“ - Kritéria: • Pravidla pro stanovení kritérií • Kritéria jako důležitý nástroj hodnocení pro učitele i děti • Praktické zpracování návrhu hodnocení konkrétní aktivity – práce s kritérii - Informativní zpětná vazba: • Funkce a cíle informativní zpětné vazby • Zásady poskytování zpětné vazby dětem předškolního věku • Aspekty ovlivňující účinnost zpětné vazby • Praktický postup konstrukce informační zpětné vazby • Ukázky a nácvik komunikačních reakcí v interakci učitel – žák v aktivitách MŠ • Okamžitá informační zpětná vazba v rámci práce s chybným výkonem • Písemná forma informační zpětné vazby ve spolupráci s rodiči – slovní hodnocení v praxi - Sebehodnocení dítěte mateřské školy • Smysl a význam sebehodnocení dítěte věku 3-6 let • Příklady aktivit rozvíjejících dovednost zdravého, funkčního sebehodnocení • Aplikace technik sebehodnocení vhodných pro děti předškolního věku do aktivit vyplývajících z RVP PV - Vrstevnické hodnocení • Význam a přínos pro děti MŠ • Zásady pro realizaci vrstevnického hodnocení v MŠ • Příklady aktivit využívajících vrstevnického hodnocení v činnostech MŠ 4. Hodnocení chování dětí předškolního věku – 1 hodina - Formativní hodnocení a utváření vztahu k hodnotám - Hodnocení a různorodé důsledky dopadu chvály - Zapojení rodičů do procesu hodnocení chování - Pravidla a jejich zvládání ve VVP MŠ 
 Doporučeno pro: ředitele a učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Hana Drahoňovská,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: 1. Proč potřebujeme FH v MŠ – 1 hodina - Současný způsob hodnocení v MŠ - Srovnání sumativního a formativního hodnocení v ZŠ - Hodnocení učení, hodnocení pro učení, hodnocení jako učení - Vliv formativního hodnocení na rozvoj potenciálu osobnosti předškolního dítěte - Zásady role učitele v procesu 2. Specifika vývoje osobnosti předškolního dítěte – 2 hodiny - Vztah interakce a naplňování základních potřeb - Systém autoregulace v předškolním věku – brána pro učení - Konflikt iniciativy a pocitu viny - Kognitivní vývoj, předoperační stadium myšlení a základy dovednosti argumentace 3. Metody formativního hodnocení – 4 hodiny - Cíle: • Funkce cílů • Základní požadavky na stanovení cílů v předškolní výchově a vzdělávání • Formulace cíle – praktické cvičení • Cíle jako součást RVP PV – příkladové zpracování „modelace cílů“ - Kritéria: • Pravidla pro stanovení kritérií • Kritéria jako důležitý nástroj hodnocení pro učitele i děti • Praktické zpracování návrhu hodnocení konkrétní aktivity – práce s kritérii - Informativní zpětná vazba: • Funkce a cíle informativní zpětné vazby • Zásady poskytování zpětné vazby dětem předškolního věku • Aspekty ovlivňující účinnost zpětné vazby • Praktický postup konstrukce informační zpětné vazby • Ukázky a nácvik komunikačních reakcí v interakci učitel – žák v aktivitách MŠ • Okamžitá informační zpětná vazba v rámci práce s chybným výkonem • Písemná forma informační zpětné vazby ve spolupráci s rodiči – slovní hodnocení v praxi - Sebehodnocení dítěte mateřské školy • Smysl a význam sebehodnocení dítěte věku 3-6 let • Příklady aktivit rozvíjejících dovednost zdravého, funkčního sebehodnocení • Aplikace technik sebehodnocení vhodných pro děti předškolního věku do aktivit vyplývajících z RVP PV - Vrstevnické hodnocení • Význam a přínos pro děti MŠ • Zásady pro realizaci vrstevnického hodnocení v MŠ • Příklady aktivit využívajících vrstevnického hodnocení v činnostech MŠ 4. Hodnocení chování dětí předškolního věku – 1 hodina - Formativní hodnocení a utváření vztahu k hodnotám - Hodnocení a různorodé důsledky dopadu chvály - Zapojení rodičů do procesu hodnocení chování - Pravidla a jejich zvládání ve VVP MŠ Seznámit učitele s podstatou a mechanismy fungování formativního hodnocení. Naučit učitele využívat zákonitosti formativního výchovně vzdělávacího přístupu v co největším prostoru předškolní výchovy a přenést do praxe metodiku formativního hodnocení výkonu, jak k rukám učitele, tak postupně přirozeným procesem i do dovedností dětí. Nenásilně podpořit u dětí aktuálně se rozvíjející oblast metakognice, která je základem pro motivaci k dalšímu poznávání v budoucím vzdělávání na ZŠ. Jako inspiraci pak předat učitelům příklady přiměřených technik sebehodnocení, vrstevnického hodnocení, informativní zpětné vazby a práce s kritérii.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka