CCV Pardubice


Čtenářská pregramotnost

 Kód akce: 0224141 
 Název akce: Čtenářská pregramotnost 
 Termín konání: 25. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Workshop bude zaměřen na podporu profesního růstu pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské pregramotnosti především získáním praktických dovedností a postojů potřebných k předávání základů předčtenářských dovedností dětem předškolního věku v mateřské škole. Cíle předškolního vzdělávání v oblasti čtenářské pregramotnosti – 1 hodina - Vytváření vztahu ke knize – aktivizační způsoby práce s knihou, práce s výkladovým materiálem pedagogiky F.Ketta 2 hodiny - Podmínky pro rozvoj čtenářské pregramotnosti – jak upravit prostředí pro budoucí čtenáře 1 hodina - Rozvíjení schopnosti porozumět příběhu- využití předčtenářských strategií– způsoby kladení otázek směřujících k pochopení textu, ukázky knih vhodných pro práci v mateřské škole - 2 hodiny - Rozvoj dovedností předcházejících čtení a psaní - nabídka cvičení k využití v přechodových časech v MŠ -1 hodina - Divadlo Kamischibai – práce s pohádkovým kufříkem – 1 hodina  
 Doporučeno pro: učitele MŠ (předškoláci) 
 Lektor: Mgr. Eva Svobodová, pedagog na PF JČU v Českých Budějovicích
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Workshop bude zaměřen na podporu profesního růstu pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské pregramotnosti především získáním praktických dovedností a postojů potřebných k předávání základů předčtenářských dovedností dětem předškolního věku v mateřské škole. Cíle předškolního vzdělávání v oblasti čtenářské pregramotnosti – 1 hodina - Vytváření vztahu ke knize – aktivizační způsoby práce s knihou, práce s výkladovým materiálem pedagogiky F.Ketta 2 hodiny - Podmínky pro rozvoj čtenářské pregramotnosti – jak upravit prostředí pro budoucí čtenáře 1 hodina - Rozvíjení schopnosti porozumět příběhu- využití předčtenářských strategií– způsoby kladení otázek směřujících k pochopení textu, ukázky knih vhodných pro práci v mateřské škole - 2 hodiny - Rozvoj dovedností předcházejících čtení a psaní - nabídka cvičení k využití v přechodových časech v MŠ -1 hodina - Divadlo Kamischibai – práce s pohádkovým kufříkem – 1 hodina Cílem workshopu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské pregramotnosti. Výstupy: učitelky a učitelé si ujasní cíle a podmínky pro rozvoj čtenářské pregramotnosti - odnesou si praktické dovednosti aktivizačních způsobů práce s knihou - metody Jak učit děti porozumět textu - dovednosti v oblasti výrazových prostředků při četbě a vyprávění - inspiraci k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní - inspiraci na knihy a pomůcky pro rozvoj čtenářské pregramotnosti 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka