CCV Pardubice


Cvičení ticha

 Kód akce: 0222141 
 Název akce: Cvičení ticha 
 Termín konání: 17. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 9 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: 1. Význam cvičení ticha 2. Význam cvičení rovnováhy (chůze po elipse) 3. Postup nácviku ticha a chůze po elipse 4. Cvičení se špendlíkem – „vteřinové“ ticho 5. Elipsa – základní použití 6. Tiché hry - prohlubování dovedností 7. Nácvik „nehybného“ ticha 8. Závěrečná elipsa  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor:  Vlasta Hillebrandová, členka vedení společnosti Montessori ČR
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 2100 Kč 
 Tematická náplň: 1. Význam cvičení ticha 2. Význam cvičení rovnováhy (chůze po elipse) 3. Postup nácviku ticha a chůze po elipse 4. Cvičení se špendlíkem – „vteřinové“ ticho 5. Elipsa – základní použití 6. Tiché hry - prohlubování dovedností 7. Nácvik „nehybného“ ticha 8. Závěrečná elipsa Připravit pedagogy na možnost integrace cvičení ticha do běžného chodu dne mateřské školy. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka