CCV Pardubice


Třída plná pohody I.

 Kód akce: 0221141 
 Název akce: Třída plná pohody I. 
 Termín konání: 12. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Podrobný přehled témat semináře: • Třída jako sociální skupina, základní pojmy. • Pravidla a jak je společně vytvořit. • Komunikace a jak ji úspěšně rozvíjet u dětí v předškol. a ml. šk.věku. • Pozitivní klima třídy a jak ho budovat. • Praktické ukázky her s prvky primární prevence v MŠ a na 1.stupni ZŠ. • Seznámení s okruhem her a činností vhodných při procesu budování třídy jako týmu. Podklady,které získají účastníci: • Inspirátor her • Pravidla komunikace • bingo • Fáze utváření skupiny • Rozdělení her • Otázky pro učitele • Přehled doporučené literatury • 51 způsobů chvály • Pracovní listy pro děti • Přehled základních pojmů a výrazů 
 Doporučeno pro: učitele MŠ a 1.st ZŠ, vychovatele, asistenty pedagoga 
 Lektor: Mgr. Alena Vlková,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Podrobný přehled témat semináře: • Třída jako sociální skupina, základní pojmy. • Pravidla a jak je společně vytvořit. • Komunikace a jak ji úspěšně rozvíjet u dětí v předškol. a ml. šk.věku. • Pozitivní klima třídy a jak ho budovat. • Praktické ukázky her s prvky primární prevence v MŠ a na 1.stupni ZŠ. • Seznámení s okruhem her a činností vhodných při procesu budování třídy jako týmu. Podklady, které získají účastníci: • Inspirátor her • Pravidla komunikace • bingo • Fáze utváření skupiny • Rozdělení her • Otázky pro učitele • Přehled doporučené literatury • 51 způsobů chvály • Pracovní listy pro děti • Přehled základních pojmů a výrazů Seminář obsahuje úvod do teorie skupinové dynamiky ve třídě, hry a cvičení pro výchovu dětí v MŠ a na 1.st.ZŠ k dobrým mezilidským vztahům, ke spolupráci, k prosociálnímu jednání, hry a cvičení pro prevenci sociálně-patolog.jevů. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka