CCV Pardubice


Polytechnická výchova v MŠ

 Kód akce: 0220141 
 Název akce: Polytechnická výchova v MŠ 
 Termín konání: 11. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Vzdělávací program podpoří polytechnickou výchovu v MŠ. Je zaměřen na podporu profesního rozvoje učitelů mateřských škol v oblasti polytechnického vzdělávání. Pomůže zvýšit kvalitu při jejich každodenní práci při vzdělávání a výchově dětí. Pedagogům budou vysvětleny principy a cíle polytechnické výchovy v MŠ. • Polytechnická výchova v MŠ – teoretická východiska (postavení pracovní a polytechnické výchovy, integrace polytechnické výchovy do RVP PV • Oblasti pracovních činností v MŠ- teorie s propojením do praxe, ukázky z terénu /videonahrávky, fotodokumentace… /: • práce s různým materiálem • práce montážní a demontážní • sebeobslužné práce • úklidové práce • práce pěstitelské a chovatelské • vycházky s pracovně orientačním zaměřením • hrové činnosti  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Alena Vlková,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací program podpoří polytechnickou výchovu v MŠ. Je zaměřen na podporu profesního rozvoje učitelů mateřských škol v oblasti polytechnického vzdělávání. Pomůže zvýšit kvalitu při jejich každodenní práci při vzdělávání a výchově dětí. Pedagogům budou vysvětleny principy a cíle polytechnické výchovy v MŠ. • Polytechnická výchova v MŠ – teoretická východiska (postavení pracovní a polytechnické výchovy, integrace polytechnické výchovy do RVP PV • Oblasti pracovních činností v MŠ- teorie s propojením do praxe, ukázky z terénu /videonahrávky, fotodokumentace… /: • práce s různým materiálem • práce montážní a demontážní • sebeobslužné práce • úklidové práce • práce pěstitelské a chovatelské • vycházky s pracovně orientačním zaměřením • hrové činnosti Účastníci získají teoretické i praktické poznatky z oblasti polytechnické výchovy. Program klade důraz na moderní metody vyučování, předmětem přípravy učitelů budou praktické ukázky aplikace metod polytechnické výuky. Osvojí si teoretické základy a provedou praktické cvičení na nácvik modelových situací z praxe. Pedagogům budou vysvětleny principy a cíle polytechnické výchovy v MŠ. Účastník: Bude mít přehled o základech polytechnické výchovy Bude seznámen se základními teoretickými východisky Získá zásobník konkrétních nápadů do praxe  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka