CCV Pardubice


Literární a dramatická výchova v mateřské škole

 Kód akce: 0219141 
 Název akce: Literární a dramatická výchova v mateřské škole 
 Termín konání: 30. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Kvalitní umělecké dílo povzbudí v dětském posluchači jeho emoce a zajišťuje estetický zážitek, který se projevuje citlivým vnímáním čteného a změnou činů a postojů. Důležitým faktorem pro rozvoj osobnosti dítěte je vhodný výběr poezie a prózy pro děti předškolního věku. Přehled témat výuky (práce s poezií lidovou i umělou; pohádkou, literaturou se zvířecími hrdiny): • rozvoj psychologických faktorů (intelektuálních dovedností, vědomostí, schopností a návyků); • procvičování tělesného pohybu, nonverbálních projevů, pantomimy; • vytváření samostatných postojů, posouzení a uvažování (např. kartičková metoda); • podpora smyslového vnímání; činnostní učení; • práce s etickými normami; • kooperativní činnost, skupinová práce; • poznávání písmen a číslic, porozumění významu značek; • respekt k pravidlům a vlastním zákonům; • seznámení se s texty lidové slovesnosti (jejími různorodými žánry); • ukázky z děl E. Frynty; M. Kratochvíla; J. Hanzlíka; P. Skálové; A. Lobela; Z. Malinského aj. 
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Blanka Rozehnalová Ph.D., katedra českého jazyka a literatury PdF UP
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1200 Kč 
 Tematická náplň: Kvalitní umělecké dílo povzbudí v dětském posluchači jeho emoce a zajišťuje estetický zážitek, který se projevuje citlivým vnímáním čteného a změnou činů a postojů. Důležitým faktorem pro rozvoj osobnosti dítěte je vhodný výběr poezie a prózy pro děti předškolního věku. Přehled témat výuky (práce s poezií lidovou i umělou; pohádkou, literaturou se zvířecími hrdiny): • rozvoj psychologických faktorů (intelektuálních dovedností, vědomostí, schopností a návyků); • procvičování tělesného pohybu, nonverbálních projevů, pantomimy; • vytváření samostatných postojů, posouzení a uvažování (např. kartičková metoda); • podpora smyslového vnímání; činnostní učení; • práce s etickými normami; • kooperativní činnost, skupinová práce; • poznávání písmen a číslic, porozumění významu značek; • respekt k pravidlům a vlastním zákonům; • seznámení se s texty lidové slovesnosti (jejími různorodými žánry); • ukázky z děl E. Frynty; M. Kratochvíla; J. Hanzlíka; P. Skálové; A. Lobela; Z. Malinského aj. Cílem předmětu je pomocí pozitivní motivace a napodobování dospět k samostatné pracovní činnosti a tvůrčím aktivitám v literární výchově. Předpokladem vhodného rozvíjení čtenářství je nabídka umělecky kvalitních knih, které zajišťují rozvíjení osobnostního profilu dítěte, podporují jeho sociálního cítění. Vhodnou interpretací se procvičují zejména základní kognitivní procesy, jež se v předškolním dětství vyvíjejí velmi intenzivně. V interaktivním semináři si pedagogové seznámí s metodami, jež se zaměřují na: - složitější pohybovou koordinaci a její eleganci; - paměť slovně logickou; - úmyslnou pozornost; - fantazijní představivost; - uvažování v celostních pojmech atd.; - slovní zásobu a její aktivní užívání apod.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. Změna termínu lektorkou z 9.10. 
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka