CCV Pardubice


Svět kolem nás - jednoduché pokusy pro předškoláky

 Kód akce: 0218141 
 Název akce: Svět kolem nás - jednoduché pokusy pro předškoláky 
 Termín konání:  6. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Teoreticko-praktický seminář zaměřený na pokusy pro předškoláky. Používat budeme jednoduché a dostupné pomůcky, zaměříme se na porozumění jednoduchým fyzikálním jevům, které nás obklopují každý den a které děti zajímají. Ukážeme si způsoby, jakými můžeme s pokusy pracovat, do jakých témat je lze aplikovat a jaké činnosti na ně mohou navazovat. Pokusy pomáhají rozvíjet smysl pro detail, naučí děti pozorovat a v neposlední řadě přispívají ke kritickému myšlení. Přehled témat: 1. Látky kolem nás – z čeho jsme složeni, skupenství, změny skupenství - vlastnosti jednotlivých skupenství, stlačitelnost plynů, jak hoří svíčka, jak poznáme tekutinu, pokusy s oxidem uhličitým - výroba sopky, hustota (2 hodina) 2. Voda a vzduch – vlastnosti vody a vzduchu, koloběh vody v přírodě, atmosférický tlak, hydrostatický tlak, povrchové napětí - bubliny, hustota - proč se nasaje voda do sklenice, kde zhasla svíčka; vodní tornádo, jak vypadá kapka, jak na nás tlačí okolní vzduch (2 hodiny)  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: PhDr. Jana Česáková Ph.D., odborný asistent - Katedra fyziky PřF UHK
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1200 Kč 
 Tematická náplň: Teoreticko-praktický seminář zaměřený na pokusy pro předškoláky. Používat budeme jednoduché a dostupné pomůcky, zaměříme se na porozumění jednoduchým fyzikálním jevům, které nás obklopují každý den a které děti zajímají. Ukážeme si způsoby, jakými můžeme s pokusy pracovat, do jakých témat je lze aplikovat a jaké činnosti na ně mohou navazovat. Pokusy pomáhají rozvíjet smysl pro detail, naučí děti pozorovat a v neposlední řadě přispívají ke kritickému myšlení. Přehled témat: 1. Látky kolem nás – z čeho jsme složeni, skupenství, změny skupenství - vlastnosti jednotlivých skupenství, stlačitelnost plynů, jak hoří svíčka, jak poznáme tekutinu, pokusy s oxidem uhličitým - výroba sopky, hustota (2 hodina) 2. Voda a vzduch – vlastnosti vody a vzduchu, koloběh vody v přírodě, atmosférický tlak, hydrostatický tlak, povrchové napětí - bubliny, hustota - proč se nasaje voda do sklenice, kde zhasla svíčka; vodní tornádo, jak vypadá kapka, jak na nás tlačí okolní vzduch (2 hodiny) Odstranit tradiční chybné pohledy a předsudky ve vztahu k přírodovědnému poznávání. Představit pokusy, které je možné realizovat v mateřských školách. Upozornit a případně opravit naivní a mylné představy o světě kolem nás - miskoncepce, které vznikají již u dětí v předškolním věku.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka