CCV Pardubice


Využití prvků metody Montessori v tradičních MŠ

 Kód akce: 0217241 
 Název akce: Využití prvků metody Montessori v tradičních MŠ 
 Termín konání:  3. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 9 vyučovacích hodin
 Místo konání: Domov mládeže SPŠ, Čáslavská 973, Chrudim 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: 1. Principy a pojmy – seznámení se základními principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori (senzitivní fáze, třístupňová lekce, normalizace, princip ticha, osobnost pedagoga, princip izolované vlastnosti, princip svobody, řád a pořádek) 2. Aktivity praktického života - v sobě zahrnují činnosti, které patří ke každodenním činnostem lidí. Patří sem nejen všechny činnosti, kterými se dokážeme postarat o sebe, o okolí, o druhé, ale i společenské formy chování a tzv. zvláštní cvičení jako je pohyb, chůze po linii a cvičení ticha. 3. Smyslový materiál - aktivity a materiál pro rozvoj zraku, hmatu, sluchu a rozvoj stereognostického smyslu. 4. Aktivity výchovy k míru (mravní a etická výchova)- ukázky jednoduchých aktivit pro vytvoření přátelského klima v dětské skupině. 5. Náhled do matematiky, jazyka a kosmické výchovy – ukázky práce s matematickým materiálem v oboru do 10, 100, 1000; práce s číslicemi - význam sluchové analýzy a syntézy, ukázky práce s hmatovými písmeny, pohyblivou abecedou - seznámení s možnostmi (jednoduché pokusy, rostliny, zvířata, lidé, globus, mapy, planety…), práce s třísložkovými kartami, náměty na prožitkové aktivity 6. Závěrečná elipsa – prožitkové cvičení pro rovnováhu a zároveň zklidnění organizmu 
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor:  Vlasta Hillebrandová, členka vedení společnosti Montessori ČR
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: 1. Principy a pojmy – seznámení se základními principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori (senzitivní fáze, třístupňová lekce, normalizace, princip ticha, osobnost pedagoga, princip izolované vlastnosti, princip svobody, řád a pořádek) 2. Aktivity praktického života - v sobě zahrnují činnosti, které patří ke každodenním činnostem lidí. Patří sem nejen všechny činnosti, kterými se dokážeme postarat o sebe, o okolí, o druhé, ale i společenské formy chování a tzv. zvláštní cvičení jako je pohyb, chůze po linii a cvičení ticha. 3. Smyslový materiál - aktivity a materiál pro rozvoj zraku, hmatu, sluchu a rozvoj stereognostického smyslu. 4. Aktivity výchovy k míru (mravní a etická výchova)- ukázky jednoduchých aktivit pro vytvoření přátelského klima v dětské skupině. 5. Náhled do matematiky, jazyka a kosmické výchovy – ukázky práce s matematickým materiálem v oboru do 10, 100, 1000; práce s číslicemi - význam sluchové analýzy a syntézy, ukázky práce s hmatovými písmeny, pohyblivou abecedou - seznámení s možnostmi (jednoduché pokusy, rostliny, zvířata, lidé, globus, mapy, planety…), práce s třísložkovými kartami, náměty na prožitkové aktivity 6. Závěrečná elipsa – prožitkové cvičení pro rovnováhu a zároveň zklidnění organizmu Seznámit pedagogy s novými náměty a metodami práce pro děti předškolního věku, jejich sociální a pohybový rozvoj, rozvoj osobnosti a rozvoj psychických procesů. Pomocí jednoduchých principů, materiálů a pomůcek umožnit pedagogům u dětí ještě více podpořit rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybu, kontroly pohybu, koordinace oko - ruka, rozvoj koncentrace pozornosti, vytrvalosti a vůle, myšlení, řeči, slovní zásoby a paměti. Náhled do pedagogiky Marie Montessori.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka