CCV Pardubice


Logohrátky v MŠ jako příprava na pohodové čtení, psaní a počítání

 Kód akce: 0216341 
 Název akce: Logohrátky v MŠ jako příprava na pohodové čtení, psaní a počítání 
 Termín konání: 15. 2024 od 09:30 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Komplexní diagnostika, vliv rodinné a osobní anamnézy, souvislost pohybu a rovnováhy s řečí, skryté příčiny nejen logopedických obtíží, vývojové podmínky rozvoje řeči, 4 roviny řeči a jejich rozvoj, logopedické diagnózy, otázka nástupu do 1. třídy ZŠ. 1. hodina: Podrobné seznámení se s účastníky – kdo je odkud, na jaké pracuje pozici, jakým způsobem u nich probíhá jazyková výchova, s jakým přišel záměrem a co aktuálně potřebuje řešit, prostor pro vizualizaci záměrů a potřeb. Potřeba celostního pohledu na komunikaci - přehled odborníků, se kterými je vhodné ohledně komunikace a následně úspěšného nástupu dětí do 1. třídy spolupracovat. 2. hodina: Inkluze v MŠ – vyšší míra potřeby podpory u dnešní generace předškolních dětí, diagnostická citlivost předškolních pedagogů, včasná komplexní diagnostika (nejde pouze o percepce a o “mluvení”). Co nám může prozradit rodinná a osobní anamnéza dítěte. 3. hodina: Co nám může odhalit vzdělávací pyramida dle William&Shellenberger a jak ji prakticky a zábavně uplatnit ve školkách. 4. hodina: Cvičení pro správné mluvení i učení aneb správný rozvoj hrubé motoriky, koordinace těla, křížového programování a rovnováhy u dětí jako brána ke komunikačním dovednostem a následně dalšímu celoživotnímu vzdělávání. 4. hodina: Skryté příčiny logopedických obtíží, ADHD/ADD, poruch učení aj. - HANDLE, neuro-vývojová terapie, senzorická integrace, oční obtíže, bilaterální koordinace,... 5. hodina: Vývojové podmínky rozvoje řeči v návaznosti na rizikové faktory plynoucí z anamnézy u konkrétních dětí. Od kdy je vhodná logopedická péče? Co vše obsahuje? 6. hodina: Řečové roviny: - Morfologicko - syntaktická - Foneticko - fonologická rovina - Pragmatická rovina - Sémantické rovina 7. hodina: Logopedické diagnózy a jak si s nimi poradit. Potřeba propojení obou hemisfér při vzdělávání a terapii. Vhodné přístupy, pomůcky a publikace aneb jak to dělat zábavně a prakticky. 8. hodina: Otázka zaškolování logopedicky čistých a zralých předškoláků jako zásadní prevence poruch učení i chování na 1. a 2. stupni ZŠ. Možnosti podpory na ZŠ.  
 Doporučeno pro: učitele a ředitele MŠ, Speciálních škol, asistenty pedagoga v MŠ, speciální pedagogy  
 Lektor: Mgr. Zdeňka Wajdová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Komplexní diagnostika, vliv rodinné a osobní anamnézy, souvislost pohybu a rovnováhy s řečí, skryté příčiny nejen logopedických obtíží, vývojové podmínky rozvoje řeči, 4 roviny řeči a jejich rozvoj, logopedické diagnózy, otázka nástupu do 1. třídy ZŠ. 1. hodina: Podrobné seznámení se s účastníky – kdo je odkud, na jaké pracuje pozici, jakým způsobem u nich probíhá jazyková výchova, s jakým přišel záměrem a co aktuálně potřebuje řešit, prostor pro vizualizaci záměrů a potřeb. Potřeba celostního pohledu na komunikaci - přehled odborníků, se kterými je vhodné ohledně komunikace a následně úspěšného nástupu dětí do 1. třídy spolupracovat. 2. hodina: Inkluze v MŠ – vyšší míra potřeby podpory u dnešní generace předškolních dětí, diagnostická citlivost předškolních pedagogů, včasná komplexní diagnostika (nejde pouze o percepce a o “mluvení”). Co nám může prozradit rodinná a osobní anamnéza dítěte. 3. hodina: Co nám může odhalit vzdělávací pyramida dle William&Shellenberger a jak ji prakticky a zábavně uplatnit ve školkách. 4. hodina: Cvičení pro správné mluvení i učení aneb správný rozvoj hrubé motoriky, koordinace těla, křížového programování a rovnováhy u dětí jako brána ke komunikačním dovednostem a následně dalšímu celoživotnímu vzdělávání. 4. hodina: Skryté příčiny logopedických obtíží, ADHD/ADD, poruch učení aj. - HANDLE, neuro-vývojová terapie, senzorická integrace, oční obtíže, bilaterální koordinace,... 5. hodina: Vývojové podmínky rozvoje řeči v návaznosti na rizikové faktory plynoucí z anamnézy u konkrétních dětí. Od kdy je vhodná logopedická péče? Co vše obsahuje? 6. hodina: Řečové roviny: - Morfologicko - syntaktická - Foneticko - fonologická rovina - Pragmatická rovina - Sémantické rovina 7. hodina: Logopedické diagnózy a jak si s nimi poradit. Potřeba propojení obou hemisfér při vzdělávání a terapii. Vhodné přístupy, pomůcky a publikace aneb jak to dělat zábavně a prakticky. 8. hodina: Otázka zaškolování logopedicky čistých a zralých předškoláků jako zásadní prevence poruch učení i chování na 1. a 2. stupni ZŠ. Možnosti podpory na ZŠ. Cílem semináře je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků zdůrazněním celostního přístupu v otázce metodického vedení dětí mateřských škol v oblasti jazykové výchovy. Všechny tyto aspekty jsou důležité pro úspěšný nácvik čtení, psaní a tvoří základ předčtenářské gramotnosti. Úroveň jejich rozvoje ovlivňuje úspěšnost dítěte, proto je cílem předškolního vzdělávání jejich každodenní rozvíjení a procvičování. Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogů ve výše popsaných oblastech; zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Seminář poskytne účastníkům konkrétní metodické postupy v těchto oblastech, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start v 1. třídě ZŠ a které jsou výstupními kompetencemi pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK 
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka