CCV Pardubice


MŠ a rodina - Spolupráce nebo soupeření?

 Kód akce: 0214441 
 Název akce: MŠ a rodina - Spolupráce nebo soupeření? 
 Termín konání:  4. 2023 od 10:00 
 Rozsah akce: 7 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Spolupracujete s rodiči dostatečně nebo málo? Jaké jsou příčiny nedostatečné spolupráce? Co můžeme zlepšit? Na tyto další otázky budeme hledat odpověď na základě poznatků o současné rodině, o komunikaci, na základě zkušeností z různých mateřských škol. Současná rodině, její problémy a radost, které ovlivňují spolupráci s MŠ. (Co rodiče chtějí řešit nebo naopak skrývají.) - Konflikty v rodině, rozvody a jejich vliv na členy rodiny i vývoj dítěte - Způsoby rodinné výchovy a jejich důsledky - Co očekává rodina od MŠ? (Hlídání, odborné vedení, podporu při řešení obtíží-jakých?) 2 hodiny Komunikace - Komunikace v rodině mezi dospělými. - Násilí jako prostředek komunikace mezi rodičem a dítětem, mezi rodičem a pedagogem. - Rozhovor a současných formách komunikace mezi MŠ a rodiči. - Jejich klady a zápory. - Cíle a formy komunikace mezi rodiči a pedagogy mateřských škol. 2 hodiny Pedagog jako významný činitel komunikace - Vnímání vlastní role, motivace k práci. - Vnímání sebe sama – nejistota, předpoklady sebejistého vystupování. - Komunikace pedagoga – předcházení konfliktním situacím, vyjadřování, řeč těla. 1hodina Náměty pro spolupráci mezi mateřskou školou a rodiči 1. Co očekáváte od spolupráce? Co nabízíte? 2. Odpovídá Vaše nabídka potřebám rodičů? 3. Volba forem spolupráce v souvislosti s konkrétním dítětem jeho případnými obtížemi. 4. Příprava rozhovoru s rodičem. 5. Možnosti spolupráce s organizacemi v případě nedostatečné péče o dítěte. (Pedagogicko-psychologická poradna, OSPOD. Místní organizace, které se zabývají podporou rodiny.) 2 hodiny  
 Doporučeno pro: učitele a ředitele MŠ, asistenty pedagoga 
 Lektor: PaedDr. Olga Zelinková, CSc., MBA, docentka Husitské teologické fakulty UK
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1600 Kč 
 Tematická náplň: Spolupracujete s rodiči dostatečně nebo málo? Jaké jsou příčiny nedostatečné spolupráce? Co můžeme zlepšit? Na tyto další otázky budeme hledat odpověď na základě poznatků o současné rodině, o komunikaci, na základě zkušeností z různých mateřských škol. Současná rodině, její problémy a radost, které ovlivňují spolupráci s MŠ. (Co rodiče chtějí řešit nebo naopak skrývají.) - Konflikty v rodině, rozvody a jejich vliv na členy rodiny i vývoj dítěte - Způsoby rodinné výchovy a jejich důsledky - Co očekává rodina od MŠ? (Hlídání, odborné vedení, podporu při řešení obtíží-jakých?) 2 hodiny Komunikace - Komunikace v rodině mezi dospělými. - Násilí jako prostředek komunikace mezi rodičem a dítětem, mezi rodičem a pedagogem. - Rozhovor a současných formách komunikace mezi MŠ a rodiči. - Jejich klady a zápory. - Cíle a formy komunikace mezi rodiči a pedagogy mateřských škol. 2 hodiny Pedagog jako významný činitel komunikace - Vnímání vlastní role, motivace k práci. - Vnímání sebe sama – nejistota, předpoklady sebejistého vystupování. - Komunikace pedagoga – předcházení konfliktním situacím, vyjadřování, řeč těla. 1hodina Náměty pro spolupráci mezi mateřskou školou a rodiči 1. Co očekáváte od spolupráce? Co nabízíte? 2. Odpovídá Vaše nabídka potřebám rodičů? 3. Volba forem spolupráce v souvislosti s konkrétním dítětem jeho případnými obtížemi. 4. Příprava rozhovoru s rodičem. 5. Možnosti spolupráce s organizacemi v případě nedostatečné péče o dítěte. (Pedagogicko-psychologická poradna, OSPOD. Místní organizace, které se zabývají podporou rodiny.) 2 hodiny Seznámení s aktuálními poznatky o rodině a výchovných trendech v současné rodině. Komunikaci mezi dospělými, dospělým a dítětem. Zamyšlení nad současnými formami spolupráce s rodiči na základě otázek: Co děláme dobře? Kde vnímáme obtíže? Jaké postupy nebyly účinné? Zamyšlení nad osobností pedagoga, vnímání sebe sama v komunikaci s rodiči. Na základě analýzy současné situace a zkušeností zformulujeme náměty pro optimální spolupráci mezi rodinou a mateřskou školou.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka