CCV Pardubice


Lateralita v životě dítěte a její vliv na školní úspěšnost - webinář

 Kód akce: 0213441 
 Název akce: Lateralita v životě dítěte a její vliv na školní úspěšnost - webinář 
 Termín konání:  2. 2023 od 16:00 
 Rozsah akce: 2 hodiny
 Místo konání: online forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Ve webináři se zaměříme na lateralitu u dětí v předškolním a v raném školním věku. Vymezíme si typy laterality, probereme možnosti rozvoje motoriky, grafomotoriky a vizuomotoriky a ukážeme si praktická cvičení, která můžete aplikovat v běžné mateřské a základní škole. Zaměříme se také na souvislosti mezi lateralitou a rozvojem řečových dovedností.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. st. ZŠ, asistenty pedagoga 
 Lektor: Mgr. Martina Večeřová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 600 Kč 
 Tematická náplň: Seznámení s problematikou laterality z hlediska biologických a fyziologických východisek, rozpoznání projevů a způsobů překovávání potíží. Pozornost bude věnována způsobům rozpoznávání, překonávání a návazné odborné péče. Pedagogové budou seznámeni také s tím, jak pochopit souvislost mezi lateralitou a obtížemi v kresebných později písemných schopnostech, práce se symboly v předškolním věku a následně ve čtení a v projevech např. nesprávné techniky psaní a čtení i motoriky. Program: 1. Celkové shrnutí efektů laterality na dovednosti a schopnosti v předškolním, vliv na školní výkony. 2. Možnosti a podpůrná cvičení - vliv na schopnosti a dovednosti pokud má dítě zkřížený typ laterality. 3. Dotazy účastníků a odpovědi  
 Poznámka: Webinář proběhne v MS Teams, přihlášeným účastníkům bude den před konáním zaslán odkaz ke vstupu do webináře. Vzdělávací akci lze hradit ze Šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka