CCV Pardubice


Dítě s vývojovou dysfázií v mateřské škole - webinář

 Kód akce: 0212441 
 Název akce: Dítě s vývojovou dysfázií v mateřské škole - webinář 
 Termín konání: 17. 2024 od 16:00 
 Rozsah akce: 2 hodiny
 Místo konání: online forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Obsah: 1. Vývojová dysfázie a jak se s ní vypořádat v praxi (etiologie, symptomatologie, diagnostika, terapie) 2. Specifické obtíže dětí s vývojovou dysfázií a jejich řešení v praxi MŠ 3. Nastavení podpory dětí s vývojovou dysfázií předškolního věku 4. Dotazy účastníků a odpovědi  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Martina Večeřová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 600 Kč 
 Tematická náplň: Jak dětem ve školním prostředí pomoci s adaptací a získáváním nových dovedností, návyků a znalostí? Seznámíme účastníky s projevy dětí s vývojovou dysfázií. Dále pak nastíníme možnosti odborné pomoci při terapii vývojové dysfázie. Uvedeme základními principy nastavení podpory v edukačním prostředí MŠ. Srozumitelně popíšeme specifické obtíže dětí s vývojovou dysfázií v MŠ. Navíc uvedeme konkrétní kroky, jak z pozice učitele MŠ tyto obtíže řešit.  
 Poznámka: Webinář proběhne v MS Teams, přihlášeným účastníkům bude den před konáním zaslán odkaz ke vstupu do webináře. Vzdělávací akci lze hradit ze Šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka