CCV Pardubice


Dítě s diagnózou PAS v běžné mateřské škole

 Kód akce: 0210341 
 Název akce: Dítě s diagnózou PAS v běžné mateřské škole 
 Termín konání: 20. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Vzdělávání dítěte s autismem v běžné mateřské škole může být přínosné pro všechny zúčastněné. Abychom mohli pomoci, musíme nejprve porozumět. Seminář vám poskytne nejen základní informace o autismu, ale především vám nabídne velké množství příkladů dobré praxe. Je veden interaktivní formou tak, aby si účastník odnesl jak znalosti, tak inspiraci do své praxe. 1. Evokace – Co vím o autismu?, Mýty a pravdy 2. Charakteristika postižení, triáda deficitních oblastí, formy autismu 3. Diagnostika dítěte s autismem 4. Podmínky vzdělávání dítěte s autismem v běžné MŠ 5. Principy strukturovaného učení v MŠ – příklady dobré praxe 6. Komunikace dítěte s autismem – příklady dobré praxe 7. Týmová spolupráce pedagogů s asistentem pedagoga a rodiči dítěte 8. Reflexe - Co vím o autismu?, Mýty a pravdy 
 Doporučeno pro: vedoucí pracovníky MŠ, učitele MŠ, asistenty pedagoga 
 Lektor: Mgr. Anna Štěpánová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávání dítěte s autismem v běžné mateřské škole může být přínosné pro všechny zúčastněné. Abychom mohli pomoci, musíme nejprve porozumět. Seminář vám poskytne nejen základní informace o autismu, ale především vám nabídne velké množství příkladů dobré praxe. Je veden interaktivní formou tak, aby si účastník odnesl jak znalosti, tak inspiraci do své praxe. 1. Evokace – Co vím o autismu?, Mýty a pravdy 2. Charakteristika postižení, triáda deficitních oblastí, formy autismu 3. Diagnostika dítěte s autismem 4. Podmínky vzdělávání dítěte s autismem v běžné MŠ 5. Principy strukturovaného učení v MŠ – příklady dobré praxe 6. Komunikace dítěte s autismem – příklady dobré praxe 7. Týmová spolupráce pedagogů s asistentem pedagoga a rodiči dítěte 8. Reflexe - Co vím o autismu?, Mýty a pravdy Účastník: - definuje autismus ve třech deficitních oblastech vývoje - rozlišuje formy autismu dle mezinárodní klasifikace nemocí - aplikuje získané vědomosti a poznatky do vlastní praxe - diskutuje o možnostech a podmínkách vzdělávání dítěte s autismem v běžné MŠ - uvede klady a zápory vzdělávání dětí se SVP formou integrace v běžné MŠ - navrhne jednotlivé kroky k integraci dítěte s autismem v běžné MŠ - scénář/manuál postupů 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka