CCV Pardubice


Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení u dětí v MŠ aneb Učme děti myslet

 Kód akce: 0209441 
 Název akce: Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení u dětí v MŠ aneb Učme děti myslet 
 Termín konání: 23. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Seminář je určen všem, kteří chtějí rozvíjet kritické myšlení a čtenářskou gramotnost už u dětí v předškolním věku. Nabízí účastníkům témata obsahující základní teoretické informace doplněné praktickými prožitkovými aktivitami k rozvoji čtenářské gramotnost a kritického myšlení v mateřské škole v duchu konstruktivistického učení. Do praxe si odnesete zajímavé nápady, postupy a tipy na konkrétní činnosti. 1. Úvod semináře, seznámení účastníků, časový harmonogram, očekávání 2. Význam podpory rozvoje čtenářské gramotnosti v mateřských školách 3. Kritické myšlení a jeho metody v praxi MŠ 4. Strategie a metody rozvoje čtenářské gramotnosti – praktické ukázky 5. Reflexe semináře: Co si odnáším do praxe?  
 Doporučeno pro: vedoucí pracovníky MŠ, učitele MŠ, asistenty pedagoga 
 Lektor: Mgr. Anna Štěpánová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je určen všem, kteří chtějí rozvíjet kritické myšlení a čtenářskou gramotnost už u dětí v předškolním věku. Nabízí účastníkům témata obsahující základní teoretické informace doplněné praktickými prožitkovými aktivitami k rozvoji čtenářské gramotnost a kritického myšlení v mateřské škole v duchu konstruktivistického učení. Do praxe si odnesete zajímavé nápady, postupy a tipy na konkrétní činnosti. 1. Úvod semináře, seznámení účastníků, časový harmonogram, očekávání 2. Význam podpory rozvoje čtenářské gramotnosti v mateřských školách 3. Kritické myšlení a jeho metody v praxi MŠ 4. Strategie a metody rozvoje čtenářské gramotnosti – praktické ukázky 5. Reflexe semináře: Co si odnáším do praxe? účastník - získá základní informace o významu rozvoje čtenářské gramotnosti v mateřských školách - prohloubí si znalosti o jednotlivých fázích konstruktivistického pojetí učení - seznámí se s metodami vhodnými k rozvoji čtenářské gramotnosti v mateřské škole ověřené v praxi - sdílí zkušenosti z vlastní praxe s ostatními - získá informace z oblasti literatury pro děti předškolního věku - navrhne možnosti a podmínky aplikace metod do vlastní praxe  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka