CCV Pardubice


Začlenění 2 -3letého dítěte do prostředí MŠ - aneb aby se start podařil

 Kód akce: 0206141 
 Název akce: Začlenění 2 -3letého dítěte do prostředí MŠ - aneb aby se start podařil 
 Termín konání: 20. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Seminář pro pedagogické pracovníky MŠ, zaměřený na adaptační obtíže související se začleněním dítěte do kolektivu a na ně navazující možné další úskalí - i přes veškerá opatření ze strany MŠ ve spolupráci s rodiči se může u některých dětí stát, že adaptaci na prostředí mateřské školy nezvládají ke spokojenosti všech zúčastněných. Podrobný přehled témat výuky: 1. Socializační a emoční proces předškolních dětí z hlediska vývojové psychologie – prezentace vývojových ukazatelů u dítěte pro úspěšný nástup do MŠ. 2. Navazování prvních vztahů mimo rámec rodiny. 3. Socializační a emoční proces předškolních dětí z hlediska vývojové psychologie 4. Navazování prvních vztahů mimo rámec rodiny 5. Osvojování sociálních rolí 6. Utváření hodnotové orientace za pomocí vytyčování hranic, osvojování norem, vzorců chování… 7. Komunikace učitel-rodič: realizace úvodních schůzek s rodiči nově nastupujících dětí – obsah, rozsah i forma podávaných informací (zda dítě splňuje vývojové ukazatele pro nástup do MŠ). 8. Osobnost učitelky a její role související s problematikou adaptace dítěte - Schopnost učitele korigovat počáteční adaptační obtíže při nástupu dítěte do MŠ – participace rodiny – zvolit vhodné strategie ve spolupráci s rodiči 9. Jak mohou rodiče i učitelé napomoci k úspěšné adaptaci 10. Psychosomatické příznaky, poukazující na nepřizpůsobení se nové situaci. možné příčiny tohoto stavu, jejich různorodost. 11. Čím předškoláka obohacuje dětský kolektiv  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Lenka Bínová, odborný a speciální pedagog PPP Brno
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Seminář pro pedagogické pracovníky MŠ, zaměřený na adaptační obtíže související se začleněním dítěte do kolektivu a na ně navazující možné další úskalí - i přes veškerá opatření ze strany MŠ ve spolupráci s rodiči se může u některých dětí stát, že adaptaci na prostředí mateřské školy nezvládají ke spokojenosti všech zúčastněných. Podrobný přehled témat výuky: 1. Socializační a emoční proces předškolních dětí z hlediska vývojové psychologie – prezentace vývojových ukazatelů u dítěte pro úspěšný nástup do MŠ. 2. Navazování prvních vztahů mimo rámec rodiny. 3. Socializační a emoční proces předškolních dětí z hlediska vývojové psychologie 4. Navazování prvních vztahů mimo rámec rodiny 5. Osvojování sociálních rolí 6. Utváření hodnotové orientace za pomocí vytyčování hranic, osvojování norem, vzorců chování… 7. Komunikace učitel-rodič: realizace úvodních schůzek s rodiči nově nastupujících dětí – obsah, rozsah i forma podávaných informací (zda dítě splňuje vývojové ukazatele pro nástup do MŠ). 8. Osobnost učitelky a její role související s problematikou adaptace dítěte - Schopnost učitele korigovat počáteční adaptační obtíže při nástupu dítěte do MŠ – participace rodiny – zvolit vhodné strategie ve spolupráci s rodiči 9. Jak mohou rodiče i učitelé napomoci k úspěšné adaptaci 10. Psychosomatické příznaky, poukazující na nepřizpůsobení se nové situaci. možné příčiny tohoto stavu, jejich různorodost. 11. Čím předškoláka obohacuje dětský kolektiv Seminář si klade za cíl rozšířit kompetence učitelů z pohledu vývojové a pedagogické psychologii dítěte ve věku od dvou let- bude podrobně probrána otázka přirozeného rozvoje dítěte, snaha o respektování zákonitosti psychického vývoje ve všech jeho aspektech. Odborně i z pohledu kazuistického budou zmíněny možné adaptační obtíže dvouletých a tříletých dětí při nástupu do MŠ. Účastníci semináře budou seznámeni s typickými adaptačními obtížemi dětí, jejich možnými příčinami. Dále si seminář klade za cíl rozšířit kompetence učitelů v oblasti předcházení adaptačním obtížím - zvolení vhodné strategie, postupů, korekce nežádoucího chování. Významnou součástí profesní úspěšnosti pedagoga je jeho schopnost navázat partnerské vztahy s rodinami dětí, přesvědčit je o své odbornosti a snaze vytvářet funkční a pozitivně laděné vztahy s ohledem na prospěch dítěte. V období adaptace dítěte spoléhá rodina na pedagoga, přijímá jeho informace o projevech dítěte a je ochotna akceptovat jeho doporučení týkající se řešení adaptačních či jiných problémů. Cílem semináře je otázka nejvhodnějšího přístupu při uspokojování emocionálních i sociálních potřeb dítěte, potřebných pro proces rozvoje sociálního učení a sociálních dovedností.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka