CCV Pardubice


Motivační dovednosti a schopnosti učitele - webinář

 Kód akce: 0205441 
 Název akce: Motivační dovednosti a schopnosti učitele - webinář 
 Termín konání:  3. 2023 od 13:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: on-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Motivační dovednosti a schopnosti učitele a jejich využití k utváření pozitivních postojů a motivací dětí Webinář proběhne v 90 minutových blocích, přestávka mezi bloky 1. blok (90 minut) Význam motivace jako prostředku k získání a udržení zájmu dítěte o poznávání nového, o daný předmět, o určitou činnost. Způsoby motivace 2. blok (90 minut) Postupy uplatňování adekvátních způsobů motivace Nutnost důkladného promyšlení aktivit, jejich rozmístění, posloupnosti Vytváření pevných základů pozitivního rozvoje dětí 3. blok (45 minut) Příklady dobré praxe (praxe lektorky) 
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele školních družin, pedagogy volného času 
 Lektor:  Lena Freyová Banszel, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1200 Kč 
 Tematická náplň: Motivační dovednosti a schopnosti učitele a jejich využití k utváření pozitivních postojů a motivací dětí Webinář proběhne v 90 minutových blocích, přestávka mezi bloky 1. blok (90 minut) Význam motivace jako prostředku k získání a udržení zájmu dítěte o poznávání nového, o daný předmět, o určitou činnost. Způsoby motivace 2. blok (90 minut) Postupy uplatňování adekvátních způsobů motivace Nutnost důkladného promyšlení aktivit, jejich rozmístění, posloupnosti Vytváření pevných základů pozitivního rozvoje dětí 3. blok (45 minut) Příklady dobré praxe (praxe lektorky) Účastníci si uvědomí význam motivace pro učení a rozvoj dětského vnímání. Vyzkouší si různé způsoby motivace a naučí se využívat efektivní způsoby k získání zájmu dětí. 
 Poznámka: Webinář proběhne v MS Teams, přihlášeným bude den před konáním zaslán odkaz k připojení. Výukové bloky: 13:00 - 14:30 hodin + 15:00 - 16:30 hodin, 17:00 - 17:45 hodin. Vzdělávací akci je možné hradit ze Šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka