CCV Pardubice


Hyperaktivní, hypoaktivní a problémové dítě v mateřské škole - webinář

 Kód akce: 0203141 
 Název akce: Hyperaktivní, hypoaktivní a problémové dítě v mateřské škole - webinář 
 Termín konání: 29. 2024 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: On-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: - Rozdělení základních pojmů agresivita x agrese – 20 minut - Příčiny zvýšeného výskytu agresivity u dětí a mládeže – genetické předpoklady, chování skrytě agresivní matky a důsledky na chování dítěte – možnost vzniku opozičního vzdoru u dítěte (rozbor základních charakteristik chování dítěte v opozičním vzdoru, možnosti řešení), potvrzování funkčnosti agresivity v souvislosti se zvýšenou agresivitou u jedince, agresivita způsobená organickou bází, agresivita u dětí s neuspokojenou bazální jistotou (rozbor bazální jistoty, kategorie dětí s neuspokojenou bazální jistotou, typické projevy chování těchto dětí, možnosti řešení) – 80 minut - Vymezení základních pojmů hyperaktivita x hypoaktivita – 30 minut - Model Pesso – Boyden teorie – sociální potřeby dětí v souvislosti se zvýšenou hyperaktivitou či hypoaktivitou – nejedná se o děti s poruchou na organické bázi – jedná se o chování způsobené neuspokojením některé z následujících potřeb – 40 minut - Potřeba místa – rozbor, vývoj, možnosti vybalancování této potřeby cvičením – 40 minut - Potřeba podpory – rozbor, vývoj u jedince od narození, možnosti balance potřeby na tělové úrovni, rizika budoucího chování dítěte s neuspokojenou potřebou podpory – patologické adrenalinové sporty, nerespektování pravidel, … - 70 minut - Potřeba péče – vývoj od novorozence, charakteristické rysy „nedopečovaného“ či „přepečovaného“ dítěte – možnosti řešení v rámci mateřské školy, možnosti balance potřeby – 40 minut - Potřeba bezpečí – přesná definice (umožnit dítěti od raného věku zažít nebezpečné situace v bezpečném prostředí) – typické projevy chování dítěte s přesycenou potřebou bezpečí a nedosycenou potřebou bezpečí – rizika v chování v dalším vývoji – možnost řešení – 40 minut - Potřeba limitu – zážitek limitu u novorozence, u dítěte ve školním věku – typické reakce u dětí „přelimitovaných“ a „nedolimitovaných,“ cvičení umožňující zažít limitující chování – 40 minut - Charakteristiky rodičovských výchovných stylů v souvislosti se sociálními potřebami dětí – hyperprotektivní výchova, nesouhlasná výchova, manipulativní výchova, bezhraniční výchova – 30 minut 
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: - Rozdělení základních pojmů agresivita x agrese – 20 minut - Příčiny zvýšeného výskytu agresivity u dětí a mládeže – genetické předpoklady, chování skrytě agresivní matky a důsledky na chování dítěte – možnost vzniku opozičního vzdoru u dítěte (rozbor základních charakteristik chování dítěte v opozičním vzdoru, možnosti řešení), potvrzování funkčnosti agresivity v souvislosti se zvýšenou agresivitou u jedince, agresivita způsobená organickou bází, agresivita u dětí s neuspokojenou bazální jistotou (rozbor bazální jistoty, kategorie dětí s neuspokojenou bazální jistotou, typické projevy chování těchto dětí, možnosti řešení) – 80 minut - Vymezení základních pojmů hyperaktivita x hypoaktivita – 30 minut - Model Pesso – Boyden teorie – sociální potřeby dětí v souvislosti se zvýšenou hyperaktivitou či hypoaktivitou – nejedná se o děti s poruchou na organické bázi – jedná se o chování způsobené neuspokojením některé z následujících potřeb – 40 minut - Potřeba místa – rozbor, vývoj, možnosti vybalancování této potřeby cvičením – 40 minut - Potřeba podpory – rozbor, vývoj u jedince od narození, možnosti balance potřeby na tělové úrovni, rizika budoucího chování dítěte s neuspokojenou potřebou podpory – patologické adrenalinové sporty, nerespektování pravidel, … - 70 minut - Potřeba péče – vývoj od novorozence, charakteristické rysy „nedopečovaného“ či „přepečovaného“ dítěte – možnosti řešení v rámci mateřské školy, možnosti balance potřeby – 40 minut - Potřeba bezpečí – přesná definice (umožnit dítěti od raného věku zažít nebezpečné situace v bezpečném prostředí) – typické projevy chování dítěte s přesycenou potřebou bezpečí a nedosycenou potřebou bezpečí – rizika v chování v dalším vývoji – možnost řešení – 40 minut - Potřeba limitu – zážitek limitu u novorozence, u dítěte ve školním věku – typické reakce u dětí „přelimitovaných“ a „nedolimitovaných,“ cvičení umožňující zažít limitující chování – 40 minut - Charakteristiky rodičovských výchovných stylů v souvislosti se sociálními potřebami dětí – hyperprotektivní výchova, nesouhlasná výchova, manipulativní výchova, bezhraniční výchova – 30 minut Účastníci se seznámí s nejčastějšími projevy hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí. V praktické části si sami vyzkouší konkrétní postupy vedoucí k uspokojení potřeb dětí. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. Webinář bude probíhat prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Změna termínu lektorem ze 14. září. 
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka