CCV Pardubice


Základy teorie a praxe pro začínající pedagogy MŠ

 Kód akce: 0202341 
 Název akce: Základy teorie a praxe pro začínající pedagogy MŠ  
 Termín konání: 13. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Seminář bude rozdělen do těchto částí: a) Základní pojmy z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání - klíčové kompetence, kompetence učitele MŠ, cíle, integrované bloky, metody práce, organizační formy,.. b) Co děti nejvíce potřebují? - význam pravidelného uspořádání dne, potřeby dětí a jejich praktické naplňování v MŠ, hry a hračky v MŠ c) Práce s integrovaným blokem - tvorba Třídního vzdělávacího programu - jak začít, důležitost plánování a přípravy na práci d) Dotazy posluchačů, pomoc při řešení konkrétních situací, diskuse, inspirace pro práci e) Nabídka literatury, materiálů pro práci 
 Doporučeno pro: začínající pedagogické pracovníky MŠ 
 Lektor: Mgr. Iva Tomášková,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Seminář bude rozdělen do těchto částí: a) Základní pojmy z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání - klíčové kompetence, kompetence učitele MŠ, cíle, integrované bloky, metody práce, organizační formy,.. b) Co děti nejvíce potřebují? - význam pravidelného uspořádání dne, potřeby dětí a jejich praktické naplňování v MŠ, hry a hračky v MŠ c) Práce s integrovaným blokem - tvorba Třídního vzdělávacího programu - jak začít, důležitost plánování a přípravy na práci d) Dotazy posluchačů, pomoc při řešení konkrétních situací, diskuse, inspirace pro práci e) Nabídka literatury, materiálů pro práci Seminář bude rozdělen do těchto částí: a) Základní pojmy z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání - klíčové kompetence, kompetence učitele MŠ, cíle, integrované bloky, metody práce, organizační formy,.. b) Co děti nejvíce potřebují? - význam pravidelného uspořádání dne, potřeby dětí a jejich praktické naplňování v MŠ, hry a hračky v MŠ c) Práce s integrovaným blokem - tvorba Třídního vzdělávacího programu - jak začít, důležitost plánování a přípravy na práci d) Dotazy posluchačů, pomoc při řešení konkrétních situací, diskuse, inspirace pro práci e) Nabídka literatury, materiálů pro práci  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka