CCV Pardubice


Zákon o registru smluv v nových souvislostech - webinář

 Kód akce: 0110141 
 Název akce: Zákon o registru smluv v nových souvislostech - webinář 
 Termín konání: 17. 2024 od 09:00 
 Rozsah akce: 7 vyučovacích hodin
 Místo konání: On-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Zákon má charakter zvláštního předpisu a doplňuje či mění jak úpravu smluvního práva v občanském zákoníku, tak i řadu předpisů upravujících zveřejnění smluv, včetně zákona o veřejných zakázkách. Zákon podpůrně využívá aparát chráněných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. S právní úpravou a jejím praktickým naplňováním v podmínkách jednotlivých organizací je třeba se důkladně seznámit, porozumět jí, poznat a správně aplikovat výjimky z uveřejnění. Nejdůležitější je eliminovat zásadní rizika, která vyplývají z chybného zveřejnění smlouvy. První blok (90 min.) 1. Cíl zákona a jeho fungování v kostce 2. Sankce a rizika (následky neplatnosti) 3. Co ve smlouvě nesmí/nemusí být (Výjimky ze zveřejnění informací o smlouvách nebo v nich, ochrana údajů – anonymizace) Druhý blok (90 min.) 4. Co ve smlouvě MUSÍ být 5. Opravy 6. Typy a varianty smluv (textový obsah, formát, změny smluv, dodatky, kumulace) Třetí blok (90 min.) 7. Vyňaté typy smluv – které v registru být NEMUSEJÍ 8. Kdo zveřejňuje – povinné subjekty 9. Jak se smlouvy uveřejňují Čtvrtý blok (45 min.) 10. Vztah ke zveřejnění podle dalších předpisů Shrnutí a diskuse 
 Doporučeno pro: ředitele a zástupce ředitele všech typů škol a školských zařízení 
 Lektor: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Zákon má charakter zvláštního předpisu a doplňuje či mění jak úpravu smluvního práva v občanském zákoníku, tak i řadu předpisů upravujících zveřejnění smluv, včetně zákona o veřejných zakázkách. Zákon podpůrně využívá aparát chráněných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. S právní úpravou a jejím praktickým naplňováním v podmínkách jednotlivých organizací je třeba se důkladně seznámit, porozumět jí, poznat a správně aplikovat výjimky z uveřejnění. Nejdůležitější je eliminovat zásadní rizika, která vyplývají z chybného zveřejnění smlouvy. První blok (90 min.) 1. Cíl zákona a jeho fungování v kostce 2. Sankce a rizika (následky neplatnosti) 3. Co ve smlouvě nesmí/nemusí být (Výjimky ze zveřejnění informací o smlouvách nebo v nich, ochrana údajů – anonymizace) Druhý blok (90 min.) 4. Co ve smlouvě MUSÍ být 5. Opravy 6. Typy a varianty smluv (textový obsah, formát, změny smluv, dodatky, kumulace) Třetí blok (90 min.) 7. Vyňaté typy smluv – které v registru být NEMUSEJÍ 8. Kdo zveřejňuje – povinné subjekty 9. Jak se smlouvy uveřejňují Čtvrtý blok (45 min.) 10. Vztah ke zveřejnění podle dalších předpisů Shrnutí a diskuse Cílem semináře je zcela praktický návod, jak zveřejňovat smlouvy podle zákona o registru smluv a jak se vyhnout nejčastějším chybám. Do aplikace zákona o registru smluv zasáhla novelizace účinná od roku 2020. MV vydalo nové verze Metodiky - k nápravě chyb při zveřejnění a k tzv. "dočasné amnestii formátu pdf". Seminář vedle těchto aktuálních otázek objasní například, jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na zveřejnění dříve přijaté smlouvy, jak aplikovat výjimky z uveřejnění, jak vyložit limit 50 tis. Kč u opakovaného plnění, kumulace jejího předmětu nebo rámcové smlouvy. Dále se zaměřuje na ochranu osobních údajů, obchodního tajemství nebo interních bezpečnostních informací.  
 Poznámka: Webinář bude probíhat přes aplikaci Microsoft Teams. Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. Odkaz bude účastníkům zaslán den před konáním akce. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka