CCV Pardubice


Povinná dokumentace ŠD

 Kód akce: 0106141 
 Název akce: Povinná dokumentace ŠD 
 Termín konání: 11. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Seminář, ve kterém se účastnící seznámí a dále rozvíjejí dovednosti v oblasti kurikulární reformy. Zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby, střediska volného času – DDM) se řídí a dodržují platnou legislativu, podle které např. vytvářejí a realizují svůj školní vzdělávací program, přijímají žáky k zájmovému vzdělávání, vytvářejí vnitřní předpisy, vedou další povinnou dokumentaci. Jaká to je? A jak se s povinnou dokumentací vyrovnat? Úpravy ŠVP v souladu se společným vzděláváním. 
 Doporučeno pro: vychovatele ŠD, pedagogy volného času, učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, ředitele škol a školských zařízení, asistenty pedagoga 
 Lektor: Mgr. Dana Svobodová, manažerka soukromého Centra poradenství a vzdělávání v Třebíči
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Seminář, ve kterém se účastnící seznámí a dále rozvíjejí dovednosti v oblasti kurikulární reformy. Zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby, střediska volného času – DDM) se řídí a dodržují platnou legislativu, podle které např. vytvářejí a realizují svůj školní vzdělávací program, přijímají žáky k zájmovému vzdělávání, vytvářejí vnitřní předpisy, vedou další povinnou dokumentaci. Jaká to je? A jak se s povinnou dokumentací vyrovnat? Úpravy ŠVP v souladu se společným vzděláváním. Seminář nabízí účastníkům orientovat se v legislativě pro zájmové vzdělávání, tvorbou vzdělávacího programu na svých zařízeních, evaluací činností. Rozšiřuje a posiluje dovednosti při vytváření Vnitřního řádu ŠD, ŠK. Zvyšuje dovednosti při přijímání žáků k zájmovému vzdělávaní - nutné náležitosti v Přihlášce k zájmovému vzdělávání. V diskusi získají účastníci různé úhly pohledu na možnosti vedení povinné dokumentace a praktické dodržování platné legislativy. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka