CCV Pardubice


Zásady čerpání příspěvků z FKSP a hospodaření s fondem

 Kód akce: 0105141 
 Název akce: Zásady čerpání příspěvků z FKSP a hospodaření s fondem 
 Termín konání:  9. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 7 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: 1) Legislativní rámec • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (ve znění posledních novel) • rozdíl mezi FKSP příspěvkových organizací a sociálními fondy obcí. 2) Pravidla pro hospodaření s prostředky fondu • bankovní účet, pokladna • zaměstnanci a rodinní příslušníci jako příjemci benefitů • neexistence právního nároku na plnění z fondu • zákaz zpětného proplácení výdajů vynaložených zaměstnanci • možnost plné úhrady nákladů • role odborů • rozpočet FKSP. 3) Tvorba fondu • základní příděl (výše a zálohy) • dary a další možnosti tvorby. 4) Možnosti použití fondu • příspěvky na plnění léčebného a zdravotnického charakteru • stravování a peněžitý příspěvek na stravování • rekreace • penzijní připojištění • dary a další možnosti použití. Účastníci semináře budou upozorněni na chystané změny v oblasti FKSP od 1. 1. 2024 (zrušení vyhlášky o FKSP, novela rozpočtových pravidel, změna daňového režimu benefitů). 
 Doporučeno pro: ředitele, účetní a personalisty příspěvkových organizací 
 Lektor: Ing. Petr Sikora,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: 1) Legislativní rámec • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (ve znění posledních novel) • rozdíl mezi FKSP příspěvkových organizací a sociálními fondy obcí. 2) Pravidla pro hospodaření s prostředky fondu • bankovní účet, pokladna • zaměstnanci a rodinní příslušníci jako příjemci benefitů • neexistence právního nároku na plnění z fondu • zákaz zpětného proplácení výdajů vynaložených zaměstnanci • možnost plné úhrady nákladů • role odborů • rozpočet FKSP. 3) Tvorba fondu • základní příděl (výše a zálohy) • dary a další možnosti tvorby. 4) Možnosti použití fondu • příspěvky na plnění léčebného a zdravotnického charakteru • stravování a peněžitý příspěvek na stravování • rekreace • penzijní připojištění • dary a další možnosti použití. Účastníci semináře budou upozorněni na chystané změny v oblasti FKSP od 1. 1. 2024 (zrušení vyhlášky o FKSP, novela rozpočtových pravidel, změna daňového režimu benefitů). 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka