CCV Pardubice


Právní vědomí ředitele školy - webinář

 Kód akce: 0104141 
 Název akce: Právní vědomí ředitele školy - webinář 
 Termín konání:  4. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: On-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Obsahem je přehled základní školské legislativy – zákony, nařízení vlády, vyhlášky; zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění a zákon č 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v aktuálním znění. Další právní normy související se vzděláváním. 1. blok (90 min.) Přehled školské legislativy - zákony, nařízení vlády, vyhlášky 2. blok (90 min.) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění. Vzdělávací programy, hodnocení škol a školských zařízení, práva a povinnosti dětí, žáků a zákonných zástupců žáků, práva a povinnosti pedagogických pracovníků, vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření, úprava obsahu, hodnocení očekávaných výstupů, využití asistenta pedagoga, revize, výchovná opatření, vzdělávání dětí a žáků nadaných, individuální vzdělávací plán, vzdělávání cizinců, dokumentace škol. Jak upravit školní řád a vnitřní řád, co má obsahovat výroční zpráva. Předškolní vzdělávání – cíle předškolního vzdělávání, organizace předškolního vzdělávání, zápis k předškolnímu vzdělávání, povinnost předškolního vzdělávání, individuální vzdělávání dítěte. Základní vzdělávání – zápis k povinné školní docházce, cíle základního vzdělávání, individuální vzdělávání žáka, hodnocení výsledků vzdělávání žáků, řešení přestupků zákonných zástupců. Česká školní inspekce – činnost a výstupy. 3. blok (90 min.) Zákon č 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v aktuálním znění. Prováděcí vyhlášky. Aplikace autorského zákona a občanského zákoníku ve školství. Výběr obecně platných právních předpisů souvisejících se vzděláváním.  
 Doporučeno pro: ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení 
 Lektor: Mgr. Karel Bárta, učitel Technická univerzita Liberec
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Obsahem je přehled základní školské legislativy – zákony, nařízení vlády, vyhlášky; zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění a zákon č 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v aktuálním znění. Další právní normy související se vzděláváním. 1. blok (90 min.) Přehled školské legislativy - zákony, nařízení vlády, vyhlášky 2. blok (90 min.) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění. Vzdělávací programy, hodnocení škol a školských zařízení, práva a povinnosti dětí, žáků a zákonných zástupců žáků, práva a povinnosti pedagogických pracovníků, vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření, úprava obsahu, hodnocení očekávaných výstupů, využití asistenta pedagoga, revize, výchovná opatření, vzdělávání dětí a žáků nadaných, individuální vzdělávací plán, vzdělávání cizinců, dokumentace škol. Jak upravit školní řád a vnitřní řád, co má obsahovat výroční zpráva. Předškolní vzdělávání – cíle předškolního vzdělávání, organizace předškolního vzdělávání, zápis k předškolnímu vzdělávání, povinnost předškolního vzdělávání, individuální vzdělávání dítěte. Základní vzdělávání – zápis k povinné školní docházce, cíle základního vzdělávání, individuální vzdělávání žáka, hodnocení výsledků vzdělávání žáků, řešení přestupků zákonných zástupců. Česká školní inspekce – činnost a výstupy. 3. blok (90 min.) Zákon č 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v aktuálním znění. Prováděcí vyhlášky. Aplikace autorského zákona a občanského zákoníku ve školství. Výběr obecně platných právních předpisů souvisejících se vzděláváním. Orientace v základních právních normách ve školství. 
 Poznámka: Webinář bude probíhat přes aplikaci Microsoft Teams v tomto časovém rozložení: 9:00-10:30, 11:00-12:30, 13:00-14:30 hod. Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka