CCV Pardubice


Hodnocení pedagogických pracovníků - webinář

 Kód akce: 0103441 
 Název akce: Hodnocení pedagogických pracovníků - webinář 
 Termín konání: 10. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: on-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Hodnocení pedagogických pracovníků vyplývá z legislativy, je však potřebné pro vedoucí i řadové pracovníky i rozvoj celé školy. Jak tedy přistupovat k hodnocení tak, aby splnilo legislativní podmínky a zároveň bylo nástrojem pro rozvoj daného pracovníka a zlepšení kvality celé školy? V semináři se budeme zabývat jednotlivými oblastmi – od správného sestavení pracovní náplně, po práci s výstupy hodnocení a využití výsledků pro naplňování cílů a vize školy. Program semináře: 1. Význam hodnocení pracovníků 2. Pracovní náplň pedagogů 3. Co je třeba hodnotit u pedagogů 4. Kritéria hodnocení 5. Hodnotící nástroje 6. Formy hodnocení a výběr hodnotitelů 7. Práce s výsledky hodnocení 8. Využití hodnocení pro zlepšování kvality školy  
 Doporučeno pro: vedoucí pedagogické pracovníky škol a ŠZ 
 Lektor: PaedDr. Zdeněk Souček,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1350 Kč 
 Tematická náplň: Hodnocení pedagogických pracovníků vyplývá z legislativy, je však potřebné pro vedoucí i řadové pracovníky i rozvoj celé školy. Jak tedy přistupovat k hodnocení tak, aby splnilo legislativní podmínky a zároveň bylo nástrojem pro rozvoj daného pracovníka a zlepšení kvality celé školy? V semináři se budeme zabývat jednotlivými oblastmi – od správného sestavení pracovní náplně, po práci s výstupy hodnocení a využití výsledků pro naplňování cílů a vize školy. Program semináře: 1. Význam hodnocení pracovníků 2. Pracovní náplň pedagogů 3. Co je třeba hodnotit u pedagogů 4. Kritéria hodnocení 5. Hodnotící nástroje 6. Formy hodnocení a výběr hodnotitelů 7. Práce s výsledky hodnocení 8. Využití hodnocení pro zlepšování kvality školy Účastníci si uvědomí význam hodnocení pedagogických pracovníků pro rozvoj daného pracovníka i celé školy. Naučí se strategie, jak k hodnocení přistupovat, zmapují si oblasti, kterými se hodnocení zabývá a naučí se pracovat s výsledky hodnocení. 
 Poznámka: Webinář proběhne v MS Teams. Přihlášeným účastníkům bude den před konáním zaslán odkaz ke vstupu do webináře. Vzdělávací program je možné hradit ze Šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka