CCV Pardubice


Řízení mateřské školy

 Kód akce: 0101441 
 Název akce: Řízení mateřské školy 
 Termín konání: 31. 2023 od 09:30 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Zaměříme se na aplikaci základních manažerské funkcí v konkrétních podmínkách vedení mateřské školy, na plánování vize školy a hledání cest k jejímu dosažení, na organizování a koordinaci spolupráce uvnitř i vně školy, včetně nastavení spolupráce s rodiči (2 hodiny). Pozornost bude věnována pedagogickému vedení učitelů ke zvyšování kvality výchovně vzdělávacího procesu, práci se začínajícími učiteli, péči o školní klima i o wellbeing učitelů a péči o jejich profesní růst (2 hodiny). Podstatná část semináře bude zaměřena na problematiku kontrolních mechanismů mateřské školy, přijímání nápravných opatření a seznámení s možnostmi využívání veřejně dostupných nástrojů ČŠI pro vlastní hodnocení školy (4 hodiny).  
 Doporučeno pro: ředitelky a ředitele MŠ 
 Lektor: PhDr. Irena Borkovcová MBA, ČŠI
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Zaměříme se na aplikaci základních manažerské funkcí v konkrétních podmínkách vedení mateřské školy, na plánování vize školy a hledání cest k jejímu dosažení, na organizování a koordinaci spolupráce uvnitř i vně školy, včetně nastavení spolupráce s rodiči (2 hodiny). Pozornost bude věnována pedagogickému vedení učitelů ke zvyšování kvality výchovně vzdělávacího procesu, práci se začínajícími učiteli, péči o školní klima i o wellbeing učitelů a péči o jejich profesní růst (2 hodiny). Podstatná část semináře bude zaměřena na problematiku kontrolních mechanismů mateřské školy, přijímání nápravných opatření a seznámení s možnostmi využívání veřejně dostupných nástrojů ČŠI pro vlastní hodnocení školy (4 hodiny). Cílem vzdělávacího programu je poskytnout ředitelkám a vedoucím učitelkám mateřských škol teoretické i praktické informace, které jim mohou napomoci ve zlepšování jejich kompetencí pro efektivní řízení mateřské školy.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka