CCV Pardubice


Práce s Doporučením ŠPZ a jak vyhodnocovat podpůrná opatření - webinář

 Kód akce: 4009111 
 Název akce: Práce s Doporučením ŠPZ a jak vyhodnocovat podpůrná opatření - webinář 
 Termín konání: 17. 2021 od 14:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: On-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Praktický webinář (seminář) je zaměřen na práci s Doporučením Školského poradenského zařízení. Na konkrétních Doporučeních vydaných Pedagogicko psychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem se účastníci semináře (webináře) naučí rozklíčovat zkratky a identifikátory.  
 Doporučeno pro: ředitele škol a školských zařízení, učitele MŠ, ZŠ, vychovatele školských zařízení, AP  
 Lektor: Mgr. Jana Okrouhlá (Jedličková), speciální pedagog, lektorka odborných a kreativních seminářů
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: Praktický webinář (seminář) je zaměřen na práci s Doporučením Školského poradenského zařízení. Na konkrétních Doporučeních vydaných Pedagogicko psychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem se účastníci semináře (webináře) naučí rozklíčovat zkratky a identifikátory. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogům mateřských a základních škol, asistentům pedagogů, vedoucím pracovníkům, případně dalším zájemcům podrobné informace jak pracovat s Doporučením ŠPZ. Webinář (seminář) zároveň nabízí konkrétní příklady různě zpracovaných Doporučení a vlastní zkušenosti lektorky. 
 Poznámka: Časové rozložení: 14:00-15:30 hod., 16:00-17:30 hod. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka