CCV Pardubice


Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce - webinář

 Kód akce: 4008111 
 Název akce: Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce - webinář 
 Termín konání: 25. 2021 od 14:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: On-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: 1. blok (90 minut, tj. 2 vyučovací hodiny) Asistent pedagoga a jeho vymezení v legislativě (pracovní pozice, kvalifikační předpoklady, financování). Rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem. Činnosti asistenta pedagoga v edukačním procesu (náplň práce asistenta pedagoga, jeho osobnost, další vzdělávání, úskalí práce asistenta pedagoga.) 2. blok (90 minut, tj. 2 vyučovací hodiny) Společné působení asistenta pedagoga a učitele v pedagogickém procesu (vzájemná spolupráce, vztah k žákovi, pracovníkům školy a rodičům). Organizace vyučování, ve kterém působí asistent pedagoga. Didaktické zásady, metody práce, praktické rady a náměty. Konkrétní zkušenosti učitelky a asistentky pedagoga – příklady  
 Doporučeno pro: pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogické asistenty, vychovatele ŠD, vedoucí pracovníky ve školství 
 Lektor: Mgr. Jana Okrouhlá (Jedličková), speciální pedagog, lektorka odborných a kreativních seminářů
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: 1. blok (90 minut, tj. 2 vyučovací hodiny) Asistent pedagoga a jeho vymezení v legislativě (pracovní pozice, kvalifikační předpoklady, financování). Rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem. Činnosti asistenta pedagoga v edukačním procesu (náplň práce asistenta pedagoga, jeho osobnost, další vzdělávání, úskalí práce asistenta pedagoga.) 2. blok (90 minut, tj. 2 vyučovací hodiny) Společné působení asistenta pedagoga a učitele v pedagogickém procesu (vzájemná spolupráce, vztah k žákovi, pracovníkům školy a rodičům). Organizace vyučování, ve kterém působí asistent pedagoga. Didaktické zásady, metody práce, praktické rady a náměty. Konkrétní zkušenosti učitelky a asistentky pedagoga – příklady Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogům základních škol, asistentům pedagogů, vedoucím pracovníkům, případně dalším zájemcům informace o práci asistentů pedagogů v kooperaci s pedagogy a dalšími subjekty, které vstupují do systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. Webinář zároveň nabízí konkrétní příklady spolupráce a vlastní zkušenosti lektorky.  
 Poznámka: Realizace proběhne v prostředí Microsoft Teams (přihlášení obdrží den před konáním akce odkaz ke vstupu do webináře). Časové rozložení: 14:00-15:30 hod., 16:00-17:30 hod. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka