CCV Pardubice


Práce s dítětem s OMJ

 Kód akce: 4007410 
 Název akce: Práce s dítětem s OMJ  
 Termín konání: Od 11. 2021 do 25.března 2021 od 13:30 
 Rozsah akce: 12 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Kurz je rozdělen do několika částí: - Společné úvodní setkání pro pedagogy pracující s dětmi v předškolním i školním věku: Legislativa pro výchovu a vzdělávání cizinců, Školský zákon, Podpůrná opatření (4 vyučovací hodiny) • ZÁKON Č. 561/2004 SB., O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM, VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON) • Vyhláška č. 73/2005 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Rovný přístup při příjímání ke vzdělávání, který vyplývá ze školského zákona. Povinná školní docházka. Je vždy cizinec žákem se speciálně vzdělávacími potřebami? Za jakých podmínek je/není. Rozdělení podpůrných opatření jejich specifika. Role asistenta. Kdy je vhodný/nevhodný asistent pedagoga pro dítě s OMJ - Pracovní sekce MŠ a ZŠ. Pro tuto část budou pedagogové rozděleni podle věku dětí a žáků, se kterými v praxi pracují. Rozdíl mezi integtrací a inkluzí, adaptace, jazyková podpora dítěte a žáka s OMJ (4 vyučovací hodiny pro každou sekci) Specifika vzdělávání dětí s OMJ v MŠ a ZŠ. Vstřícná otevřená škola reagující na potřeby dětí. Překážky pro zapojení dětí specifika jednotlivých národností. Strategický, adaptační plán vytvořený pro děti s OMJ. Vnímání rozdílnosti jako obohacení, dvojjazyčnost jako výhoda. Podpora respektování tolerance u ostatních dětí. Role pedagogických i nepedagogických pracovníků v procesu inkluze. Sociální oblast - komunikace s rodinou, Desatero pro pedagogy (4 vyučovací hodiny pro každou sekci) Komunikace s rodiči jako součást adaptačního plánu. Způsob komunikace – tlumočník, další jazyk. Znalost kulturních, společenských odlišností. Poskytnutí informací v tištěné podobě. Desatero pro učitele - jak to vidí žák s OMJ.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, asistenty pedagoga, pedagogy volného času, vychovatele ŠD a ŠK 
 Lektor: Mgr. Edita Hrdinová Keprtová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 2500 Kč 
 Tematická náplň: Kurz je rozdělen do několika částí: - Společné úvodní setkání pro pedagogy pracující s dětmi v předškolním i školním věku: Legislativa pro výchovu a vzdělávání cizinců, Školský zákon, Podpůrná opatření • ZÁKON Č. 561/2004 SB., O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM, VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON) • Vyhláška č. 73/2005 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Rovný přístup při příjímání ke vzdělávání, který vyplývá ze školského zákona. Povinná školní docházka. Je vždy cizinec žákem se speciálně vzdělávacími potřebami? Za jakých podmínek je/není. Rozdělení podpůrných opatření jejich specifika. Role asistenta. Kdy je vhodný/nevhodný asistent pedagoga pro dítě s OMJ - Pracovní sekce MŠ a ZŠ. Pro tuto část budou pedagogové rozděleni podle věku dětí a žáků, se kterými v praxi pracují. Rozdíl mezi integtrací a inkluzí, adaptace, jazyková podpora dítěte a žáka s OMJ (4 vyučovací hodiny pro každou sekci) Specifika vzdělávání dětí s OMJ v MŠ a ZŠ. Vstřícná otevřená škola reagující na potřeby dětí. Překážky pro zapojení dětí specifika jednotlivých národností. Strategický, adaptační plán vytvořený pro děti s OMJ. Vnímání rozdílnosti jako obohacení, dvojjazyčnost jako výhoda. Podpora respektování tolerance u ostatních dětí. Role pedagogických i nepedagogických pracovníků v procesu inkluze. Sociální oblast - komunikace s rodinou, Desatero pro pedagogy (4 vyučovací hodiny pro každou sekci) Komunikace s rodiči jako součást adaptačního plánu. Způsob komunikace – tlumočník, další jazyk. Znalost kulturních, společenských odlišností. Poskytnutí informací v tištěné podobě. Desatero pro učitele - jak to vidí žák s OMJ. Kurz vybaví účastníky dovednostmi, které napomohou podpořit děti a žáky s OMJ při vzdělávání a komunikaci. Získají zásobník pomůcek a postupů, které využijí ve své praxi.  
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šabln OP VVV. Probehe v následujících termínech: 11.3.2021 - společně pro ZŠ a MŠ (13:30 - 16:30 hodin). Další setkání budou probíhat odděleně v sekcích: 18.3.2021 (9-12 hodin) a 25.3.2021 (9-12hodin) pro MŠ a 18.3.2021 (13-16 hodin) a 25.3.2021 (13-16hodin) pro ZŠ  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka