CCV Pardubice


Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a ZŠ-webinář

 Kód akce: 4005111 
 Název akce: Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a ZŠ-webinář 
 Termín konání: 26. 2021 od 08:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: On-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Seminář je zaměřen na specifika pedagogické práce s žáky s deficitem pozornosti a na možnosti podpory těchto žáků v běžném školním prostředí. Pozornost je věnována nejen podstatě poruchy a principům přístupu k žákům s tímto znevýhodněním, ale také možnostmi podpory těchto jedinců včetně reedukace, kompetencím a možnostem podpory učitelů i odborníků z poradenské oblasti, zásadám spolupráce školy s rodinou dítěte. Učitelé se seznámí s možnými a optimálními výchovně vzdělávacími strategiemi a naučí se vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů. Program je strukturován do teoretické části doplněné praktickými ukázkami řešení konkrétních situací. Témata: - Základní charakteristika poruch pozornosti - Odborná terminologie - Vývojová diagnostika - Vliv na chování a rozhodovací procesy - Analýza doporučení ŠPZ a plánování stupňů podpůrných opatření (PO) v MŠ, ZŠ a v rodině - Diagnostické, reedukační a podpůrné formy péče, spolupráce v rámci školy – možnosti spolupráce ŠPZ s pedagogy na základě doporučení PPP - Vytváření PLPP, IVP pro žáka jako živého dokumentu - Využití dalších PO (asistent pedagoga, předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence...) - Role asistenta pedagoga, jeho spolupráce s učiteli, žáky a jejich rodiči - Hodnocení žáků s poruchou pozornosti - Optimální výchovně vzdělávací strategie v předškolním a mladším školním věku - Význam nekonfliktního prostředí, motivace, ukotvování a síťování poznatků - Význam kvalitního režimu dne, vyváženého střídání aktivit - Spolupráce s rodinou – význam pravidelných konzultací s rodiči - Sledování a vyhodnocení efektivity pedagogicko-diagnostických postupů  
 Doporučeno pro: učitele MŠ a 1. stupeň ZŠ 
 Lektor: Mgr. Světlana Drábová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je zaměřen na specifika pedagogické práce s žáky s deficitem pozornosti a na možnosti podpory těchto žáků v běžném školním prostředí. Pozornost je věnována nejen podstatě poruchy a principům přístupu k žákům s tímto znevýhodněním, ale také možnostmi podpory těchto jedinců včetně reedukace, kompetencím a možnostem podpory učitelů i odborníků z poradenské oblasti, zásadám spolupráce školy s rodinou dítěte. Učitelé se seznámí s možnými a optimálními výchovně vzdělávacími strategiemi a naučí se vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů. Program je strukturován do teoretické části doplněné praktickými ukázkami řešení konkrétních situací. Témata: - Základní charakteristika poruch pozornosti - Odborná terminologie - Vývojová diagnostika - Vliv na chování a rozhodovací procesy - Analýza doporučení ŠPZ a plánování stupňů podpůrných opatření (PO) v MŠ, ZŠ a v rodině - Diagnostické, reedukační a podpůrné formy péče, spolupráce v rámci školy – možnosti spolupráce ŠPZ s pedagogy na základě doporučení PPP - Vytváření PLPP, IVP pro žáka jako živého dokumentu - Využití dalších PO (asistent pedagoga, předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence...) - Role asistenta pedagoga, jeho spolupráce s učiteli, žáky a jejich rodiči - Hodnocení žáků s poruchou pozornosti - Optimální výchovně vzdělávací strategie v předškolním a mladším školním věku - Význam nekonfliktního prostředí, motivace, ukotvování a síťování poznatků - Význam kvalitního režimu dne, vyváženého střídání aktivit - Spolupráce s rodinou – význam pravidelných konzultací s rodiči - Sledování a vyhodnocení efektivity pedagogicko-diagnostických postupů Seminář vychází z potřeby pedagogů získat informace z oboru speciální pedagogiky, které jim přiblíží podstatu znevýhodnění žáků s poruchou pozornosti, možné projevy jejich chování, zkušenosti, možnosti využití PO a náměty vycházející z dobré praxe pedagogické podpory. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka