CCV Pardubice


Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ - webinář

 Kód akce: 4004411 
 Název akce: Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ - webinář 
 Termín konání:  8. 2021 od 13:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: on-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: 1. blok • Co je PAS – definice a popis jednotlivých poruch • Příčiny vzniku autismu • Autistická triáda • Diagnostika PAS • Nejčastější projevy a odchylky chování • Neobvyklé projevy v chování dětí a žáků s PAS 2. blok • Co je PAS – definice a popis jednotlivých poruch • Příčiny vzniku autismu • Autistická triáda • Diagnostika PAS • Nejčastější projevy a odchylky chování • Neobvyklé projevy v chování dětí a žáků s PAS  
 Doporučeno pro: pedagogy I. a II. stupně ZŠ, pedagogické asistenty, vychovatele ŠD 
 Lektor: Mgr. Jana Okrouhlá (Jedličková), speciální pedagog, lektorka odborných a kreativních seminářů
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: 1. blok • Co je PAS – definice a popis jednotlivých poruch • Příčiny vzniku autismu • Autistická triáda • Nejčastější projevy a odchylky chování • Neobvyklé projevy v chování dětí a žáků s PAS 2. blok • · Možnosti vzdělávání dětí a žáků s PAS · Strukturované učení a jeho principy – vizualizace, individualizace, strukturalizace a motivace · Způsob odměňování · Podpůrná opatření u žáků s PAS – IVP, personální podpora, pomůcky Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogům základních škol, asistentům pedagogů, vedoucím pracovníkům, případně dalším zájemcům informace o vzdělávání žáků s PAS na základní škole. Webinář zároveň nabízí konkrétní příklady spolupráce a vlastní zkušenosti lektorky.  
 Poznámka: Realizace proběhne v prostředí Microsoft Teams (přihlášení obdrží den před konáním akce odkaz ke vstupu do webináře) 1. blok 13:00 - 14:30 hodin 2. blok 15:00 - 16:30 hodin 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka