CCV Pardubice


Fakta a mýty o drogách

 Kód akce: 1702111 
 Název akce: Fakta a mýty o drogách  
 Termín konání:  9. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Návykové látky jsou pevně spjaty s historií lidstva a přesto jsou pro většinu lidí naprostou neznámou. Jaké jsou účinky běžně dostupných drog? Jsou mezi nimi vůbec rozdíly? Jak je to s držením malého množství drog a s pěstováním marihuany? Posluchači se dozví nejčastější polopravdy a mýty o drogách včetně exkurzu do literatury a kinematografie, při kterém zjistí, že o této problematice vlastně vědí mnohem více, nežli sami tuší. Součástí kurzu je také právní rozbor problematiky testování dětí na návykové látky ve školách a doporučení pro aktualizace školních řádů. Klíčová témata: Nejčastější mýty spjaté s drogami Drogy v umění jakožto vodítko pro jejich pochopení Děti a drogy – jak je odhalit, jak je otestovat a jak jim pomoci  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, SŠ, VOŠ, metodiky prevence, asistenty pedagoga 
 Lektor: kpt. PhDr. Ondřej Moravčík,
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Návykové látky jsou pevně spjaty s historií lidstva a přesto jsou pro většinu lidí naprostou neznámou. Jaké jsou účinky běžně dostupných drog? Jsou mezi nimi vůbec rozdíly? Jak je to s držením malého množství drog a s pěstováním marihuany? Posluchači se dozví nejčastější polopravdy a mýty o drogách včetně exkurzu do literatury a kinematografie, při kterém zjistí, že o této problematice vlastně vědí mnohem více, nežli sami tuší. Součástí kurzu je také právní rozbor problematiky testování dětí na návykové látky ve školách a doporučení pro aktualizace školních řádů. Klíčová témata: Nejčastější mýty spjaté s drogami Drogy v umění jakožto vodítko pro jejich pochopení Děti a drogy – jak je odhalit, jak je otestovat a jak jim pomoci Seminář zvýší kompetence pedagogů v oblasti prevence rizikového chování. Účastníci získají náhled na problematikou drog a jejich základními rozdíly, ujasní si možnosti působení školy v této oblasti.  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka