CCV Pardubice


Jak nastavit hranice, naučit se neříkat ne - webinář

 Kód akce: 1664311 
 Název akce: Jak nastavit hranice, naučit se neříkat ne - webinář 
 Termín konání:  2. 2021 od 08:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: On-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Na semináři se seznámíte s aktivními metodami práce s dětmi v předškolním a mladším školním věku, prostřednictvím kterých budete nastavovat hranice pro jejich chování. Rozkryjete své vlastní vzorce komunikace a poznáte své osobní možnosti i přednosti, kterých můžete při nastavování pravidel a hranic vhodně využít. V první teoretické části se dozvíte o tom, co všechno hraje roli v komunikaci, budeme pracovat na tom, jak si uvědomit to, jak nás vnímají druzí, jak sami ovlivňujeme průběh komunikace s dítětem svým vědomým i neuvědomovaným chováním. Jak můžeme komunikaci s dítětem dobře rozvíjet nebo také mařit. Budeme hovořit o nastavování hranic a opět budeme vedeni k tomu, jak každý z nás vnímá vlastní hranice, má zážitek s tím, že mu hranice kdysi nastavovaly klíčové autority života a co z toho se promítá do našeho dospělého chování, do našeho profesionálního chování. Budeme hledat zdravé nastavování hranic, které není ani hyperprotektivitou, ani bezhraničností…..Budeme pracovat s pojmy respektu a despektu v komunikaci, budeme se věnovat rozvíjení konceptu spolupráce a polemizovat s konceptem poslušnosti. Celý seminář je zaměřen na předškolní a časný školní věk dítěte se všemi specifiky, které k tomuto období patří. Značná cast seminar bude interaktivní. Chceme pracovat na konkrétních komunikačních situacích, analyzovat, co se v komunikaci děje, snažit se porozumět prožívání dítěte s cílem učit dítě spolupracovat s autoritou, vzdát se problémového chování ve prospěch altruismu a ohleduplnosti k druhým. Je proto žádoucí, aby se účastníci na tuto cast semináře připravili a přinesli s sebou příběhy z vlastní pedagogické praxe. První tři hodiny se zabývají teoretickými koncepty komunikace, práce s hranicemi a prvky pozitivní komunikace. Další část semináře už je interaktivní a maximálně praktická. Pracujeme s konkrétními situacemi, analyzuje, co se v komunikaci děje, jak jinak lze intervenovat, inspirujeme k vhledu a novému uchopení určitého problému.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. st. ZŠ, spec. škol, vychovatele ŠD, zájmových a volnočasových aktivit, speciální pedagogy, domovy mládeže 
 Lektor: PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Na semináři se seznámíte s aktivními metodami práce s dětmi v předškolním a mladším školním věku, prostřednictvím kterých budete nastavovat hranice pro jejich chování. Rozkryjete své vlastní vzorce komunikace a poznáte své osobní možnosti i přednosti, kterých můžete při nastavování pravidel a hranic vhodně využít. V první teoretické části se dozvíte o tom, co všechno hraje roli v komunikaci, budeme pracovat na tom, jak si uvědomit to, jak nás vnímají druzí, jak sami ovlivňujeme průběh komunikace s dítětem svým vědomým i neuvědomovaným chováním. Jak můžeme komunikaci s dítětem dobře rozvíjet nebo také mařit. Budeme hovořit o nastavování hranic a opět budeme vedeni k tomu, jak každý z nás vnímá vlastní hranice, má zážitek s tím, že mu hranice kdysi nastavovaly klíčové autority života a co z toho se promítá do našeho dospělého chování, do našeho profesionálního chování. Budeme hledat zdravé nastavování hranic, které není ani hyperprotektivitou, ani bezhraničností…..Budeme pracovat s pojmy respektu a despektu v komunikaci, budeme se věnovat rozvíjení konceptu spolupráce a polemizovat s konceptem poslušnosti. Celý seminář je zaměřen na předškolní a časný školní věk dítěte se všemi specifiky, které k tomuto období patří. Značná cast seminar bude interaktivní. Chceme pracovat na konkrétních komunikačních situacích, analyzovat, co se v komunikaci děje, snažit se porozumět prožívání dítěte s cílem učit dítě spolupracovat s autoritou, vzdát se problémového chování ve prospěch altruismu a ohleduplnosti k druhým. Je proto žádoucí, aby se účastníci na tuto cast semináře připravili a přinesli s sebou příběhy z vlastní pedagogické praxe. První tři hodiny se zabývají teoretickými koncepty komunikace, práce s hranicemi a prvky pozitivní komunikace. Další část semináře už je interaktivní a maximálně praktická. Pracujeme s konkrétními situacemi, analyzuje, co se v komunikaci děje, jak jinak lze intervenovat, inspirujeme k vhledu a novému uchopení určitého problému. Seminář má inspirovat učitele k tomu, jak rozvíjet komunikační dovednosti vlastní i komunikační dovednosti dětí v rámci všech aktivit, které ve školce i ve škole probíhají. Pomáhá hledat komunikační nástroj, který není pouze napomínáním, říkáním ne, nesmíš a kritikou, projevem nesouhlasu. Cílem je nahradit opozici vzbuzující direktivitu, která má vést k poslušnosti, více fungujícími kooperativními strategiemi chování, které navozují vzájemný respekt. Účastník semináře by měl odejít také s tím, že si uvědomí silné a slabé stránky vlastní komunikace a vlastních výchovných postojů a bude více schopen změny. 
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. Seminář proběhne on - line formou v blocích: 8:00 - 9:30 hod., 10:00 - 11:30 hod., 12:30 - 14:00 hod., 14:30 - 16:00 hodin. Přihlášeným bude den před konáním zaslán odkaz k připojení. V případě účasti na webináři je odkaz k připojení určen POUZE přihlášenému účastníkovi a je vázán na úhradu účastnického poplatku. Ředitel školy, školského zařízení a účastník se zavazují, že zajistí, aby přenos webináře nebyl veřejný a byla tak zajištěna autorská práva přednášejících. 
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka