CCV Pardubice


Vyjednávání a conflict management

 Kód akce: 1654111 
 Název akce: Vyjednávání a conflict management 
 Termín konání:  8. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: -nejčastější zdroje konfliktů -základy efektivního řešení konfliktu -individuální strategie řešení konfliktu -já a můj přístup k řešení konfliktu -základy zpětné vazby podávané v rámci konfliktu -práce s verbální a neverbální komunikací při řešení konfliktu -základy vyjednávání a vyjednávací strategie -konflikt a emoce -jak konfliktům předcházet -kdo je pro mne obtížný komunikační partner (lidé jako „spouštěče“ konfliktu) -vliv osobnosti na přístup ke konfliktu -řešení individuálních témat účastníků V rámci školení (tréninku/programu) budou použity následující aktivity: - výklad - modelové situace - praktický nácvik řešení konfliktů - facilitace - skupinová diskuse - rozbor konkrétních situací z praxe pedagogů Veškeré aktivity budou zaměřeny na pochopení a nácvik, jak řešit různé druhy konfliktů, tj. konflikty pedagoga s jinými lidmi, konflikty mezi pedagogem a žáky i konflikty mezi žáky. Současně budou zaměřeny i na prevenci, respektive předcházení konfliktům. Součástí bude i nácvik mediace při práci s žáky. Aktivity budou individualizovány dle potřeb jednotlivých pedagogů a žáků i dle vývojových (věkových) kategorií žáků.Učitel tak obdrží celou baterii možných postupů a stylů řešení, z které bude moci volit tu nejvhodnější adekvátně dané situaci, cíli, věku žáka i potřebám obou stran.  
 Doporučeno pro: pedagogy všech typů škol a školských zařízení 
 Lektor: Mgr. Patricie Chvojková, lektor, kouč, konzultant, diagnostik
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: -nejčastější zdroje konfliktů -základy efektivního řešení konfliktu -individuální strategie řešení konfliktu -já a můj přístup k řešení konfliktu -základy zpětné vazby podávané v rámci konfliktu -práce s verbální a neverbální komunikací při řešení konfliktu -základy vyjednávání a vyjednávací strategie -konflikt a emoce -jak konfliktům předcházet -kdo je pro mne obtížný komunikační partner (lidé jako „spouštěče“ konfliktu) -vliv osobnosti na přístup ke konfliktu -řešení individuálních témat účastníků V rámci školení (tréninku/programu) budou použity následující aktivity: - výklad - modelové situace - praktický nácvik řešení konfliktů - facilitace - skupinová diskuse - rozbor konkrétních situací z praxe pedagogů Veškeré aktivity budou zaměřeny na pochopení a nácvik, jak řešit různé druhy konfliktů, tj. konflikty pedagoga s jinými lidmi, konflikty mezi pedagogem a žáky i konflikty mezi žáky. Současně budou zaměřeny i na prevenci, respektive předcházení konfliktům. Součástí bude i nácvik mediace při práci s žáky. Aktivity budou individualizovány dle potřeb jednotlivých pedagogů a žáků i dle vývojových (věkových) kategorií žáků.Učitel tak obdrží celou baterii možných postupů a stylů řešení, z které bude moci volit tu nejvhodnější adekvátně dané situaci, cíli, věku žáka i potřebám obou stran. -naučit se identifikovat svoje spouštěče a reakce na konflikt -naučit se efektivněji řešit konflikty -naučit se, jak předcházet konfliktům  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka