CCV Pardubice


Poruchy chování - ADHD, ADD, opoziční chování - webinář

 Kód akce: 1651111 
 Název akce: Poruchy chování - ADHD, ADD, opoziční chování - webinář 
 Termín konání: Od 15. 2021 do 16.března 2021 od 13:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: On-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Lze rozlišit poruchy chování a kázeňské obtíže způsobené nedostatkem výchovného vedení? Další příčiny nevhodného chování. ADHD, ADD - vývoj a odlišení pojmů. Příčiny a projevy, poznatky nových výzkumů. Osobnost dítěte s ADHD, ADD. Zvláštnosti v chování. Diagnostika v zahraničí a v České republice. Reedukace u nás a v zahraničí. Dětská agresivita – hledání možných příčin a následných kroků. Spolupráce s rodiči. Výukové obtíže jako jedna z příčin kázeňských problémů. Doporučení pro práci s dětmi s kázeňskými problémy na základě rozboru příčin obtíží.  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ a speciálních škol 
 Lektor: PaedDr. Olga Zelinková, CSc., docentka Husitské teologické fakulty UK
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Lze rozlišit poruchy chování a kázeňské obtíže způsobené nedostatkem výchovného vedení? Další příčiny nevhodného chování. ADHD, ADD - vývoj a odlišení pojmů. Příčiny a projevy, poznatky nových výzkumů. Osobnost dítěte s ADHD, ADD. Zvláštnosti v chování. Diagnostika v zahraničí a v České republice. Reedukace u nás a v zahraničí. Dětská agresivita - hledání možných příčin a následných kroků. Spolupráce s rodiči. Výukové obtíže jako jedna z příčin kázeňských problémů. Doporučení pro práci s dětmi s kázeňskými problémy na základě rozboru příčin obtíží. Seznámit pedagogy s možnými přístupy k dětem, přímé zvládání zátěžových situací. Seminář pomůže pedagogům porozumět situaci těchto dětí, naučí je rozpoznávat typické projevy v chování dětí a ukáže na možné následné možnosti řešení problematických situací.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 15.3. 2021 13:00-14:30, 15:00-16:30 16. 3.2021 13:00-14:30, 15:00-16:30  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka