CCV Pardubice


Práce s agresivními dětmi

 Kód akce: 1650411 
 Název akce: Práce s agresivními dětmi 
 Termín konání: Od 16. 2021 do 23.března 2021 od 14:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Přednáška se zabývá celistvým náhledem na vznik a příčiny agresivního chování u dětí. Poskytne teoretický rámec (psychoanalytický pohled, teorie sociálního učení), vyjasní pojmy agresivita, agrese, temperament; dotkne se faktorů agrese (frustrace, stresu a dalších spouštěčů), které je nutné znát, aby dospělý mohl identifikovat zdroj agrese a tento zdroj správně ošetřit. V semináři zazní výsledky výzkumů a způsoby řešení u různých diagnóz nebo situací, ve kterých se děti nacházejí a reagují na ně agresivně. Dále se dozvíte obecná pravidla, jak přistupovat k agresi u dětí a dospívajících, včetně ukázkových kazuistik. Prostor bude i na konkrétní metodické postupy při agresi ve škole, školce a domácím prostředí. V závěru se budeme zabývat šikanou z pohledu agrese a jak tento fenomén uchopit, abychom pomohli oběti i agresorovi.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, vychovatele, asistenty pedagoga, pedagogy volného času 
 Lektor: Mgr. Milan Jirout,
Mgr. Iva Nováková,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Přednáška se zabývá celistvým náhledem na vznik a příčiny agresivního chování u dětí. Poskytne teoretický rámec (psychoanalytický pohled, teorie sociálního učení), vyjasní pojmy agresivita, agrese, temperament; dotkne se faktorů agrese (frustrace, stresu a dalších spouštěčů), které je nutné znát, aby dospělý mohl identifikovat zdroj agrese a tento zdroj správně ošetřit. V semináři zazní výsledky výzkumů a způsoby řešení u různých diagnóz nebo situací, ve kterých se děti nacházejí a reagují na ně agresivně. Dále se dozvíte obecná pravidla, jak přistupovat k agresi u dětí a dospívajících, včetně ukázkových kazuistik. Prostor bude i na konkrétní metodické postupy při agresi ve škole, školce a domácím prostředí. V závěru se budeme zabývat šikanou z pohledu agrese a jak tento fenomén uchopit, abychom pomohli oběti i agresorovi. Seminář vybaví účastníky dovednostmi pro zvládání agresivních projevů dětí, lépe porozumí nejen agresivnímu chování, ale především zdrojů tohoto chování. 
 Poznámka: Proběhne 16.3. + 23.3.2021 vždy 14 - 17 hodin Seminář je vhodný do zařazení do šablon OP VVV. 
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka